Териториално поделение на НОИ – ХАСКОВО организира специализирани консултации по прилагане на новоприетите текстове на §22ц от ПЗР на КСО.

Екип от експерти по социално осигуряване ще Ви бъдат в помощ при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията.

Необходимо е гражданите да представят документ за самоличност, документи за осигурителен стаж и доход, както и обр. УП-2 за осигурителен доход за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор преди 01.01.1997 г.

За община Ивайловград консултациите ще се проведат на 09.05.2019 г. от 09:30 – 16:00 часа.