Уважаеми съграждани,

съобщаваме Ви, че до 31.03.2018 г. трябва да се регистрират фактурите за продадено количество тютюн от предходната година и сключените договори за 2018 г.

Същите се регистрират в Общинските служби по земеделие по места !