Във връзка наближаването на есенно-зимния сезон е наложително да предприемем своевременни мерки за снабдяването на населението от общината с дърва за огрев.

Това се налага във връзка и с евентуалното ограничаване на достъпа до горски територии поради разпространението на заболяването „Африканска чума“ по свинете и с предприемането на задължителните мерки при проява на евентуални огнища на чумата. Дори община Ивайловград да бъде подмината от тази зараза, ако такава бъде регистрирана на територията на съседна община, например Маджарово, то цялата наша община ще попадне в 20 км. зона, и в автоматичната забрана на всякакъв вид достъп, включително и за дърводобив и снабдяване с дървесина.

По данни на Държавното горско стопанство – Ивайловград, към момента, осигуряването е с 8 000 кубика дърва, а при справки средно годишно за пълното потребление са необходими около 11 000 кубика дърва, т.е. още 3 000 кубика има неплатени и незаявени дърва.

Към настоящия момент има налична дървесина, добита от обектите в селата Камилски дол, Попско и Гугутка.
Апелираме към всички граждани, въпреки лишенията и трудностите, които могат да изпитат в настоящия момент, с този непредвиден разход – да предприемете всички действия и да не поемате риска да останете без дърва, особено по селата.