БЮДЖЕТ 2023

Приложение № 1 към Решение №111 от 04.09.2023 г.

Приложение № 2 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – KR_2023_01_7602 -08 -ОБС

Приложение № 3 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – Справка за разпределение на преходния остататък_

Приложение № 4 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – Списък на пътуващи учители

Приложение № 5 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – Индикативен годишен разчет проекти 2023 

Приложение № 6 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – Тригодишна прогноза

Приложение № 7 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – Второстепенни разпоредители

Приложение № 8 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – Намерение за поемане на дълг през 2023

Приложение № 9 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – План-график за разпл на просроч задълж_2023

Приложение №10 към Решение №111 от 04.09.2023 г. -протокол на публично обсъждане на бюджет 2023

Приложение №11 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – Справка за трансформация_2023