Уважаеми госпожи и господа,

Стартира второ проучване за 2018 г. на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

За да се популяризира анкетата сред фирми, публикуваме линка към електронния /on-line/ анкетен формуляр, който ще бъде отворен за прием на отговори до 17.09.2018 г. включително.

Онлайн анкетен формуляр