Уважаеми дами и господа,

на Вашето внимание предоставяме анкета, за да проучи мнението на местното население на община Ивайловград с цел развитие на регионалния туристически продукт, маркетинг на дестинацията и създаване на съвместна програма за развитие на туризма за Община Ивайловград, България и Община Кешан, Турция. Анкетата е анонимна. Обобщените резултати ще бъдат представени в проучването като част от анализа и база за изготвяне на последващи препоръки, мерки и конкретен план за действие в сферата на туризма.

Анкетата е създадена по проект № CB005.2.21.114 with project title “Improving the conditions for access to natural, cultural and tourist sites by creating zones for tourism and recreation in the village Lambuh, municipality of Ivaylovgrad and Kesan” on Interreg-IPA CBC Programme between the Republic of Bulgaria and the Republic of Turkey for the programming period 2014-2020”.

АНКЕТА ЗА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

АНКЕТА ЗА ОБЩИНА КЕШАН, Р. ТУРЦИЯ /турски език/

АНКЕТА ЗА ОБЩИНА КЕШАН, Р. ТУРЦИЯ /анлийски език/

Община Кешан е партньор по гореописания проект. Анкетата е активна за 30 дневен срок, считано от 14.06.2022 г.

Elaborated Project Documents