Във връзка с безопасното произвеждане на избора за 45-то Народно събрание, информираме избирателите от трета избирателна секция и четвърта избирателна секция, че поради недостатъчното физическо пространство на досегашното местоположение на секциите, те ще бъдат преместени по следната схема:
ТРЕТА СЕКЦИЯ – гласуват в сградата, в която се помещава Дневен център за деца с увреждания.
ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ – гласуват в Пенсионерски клуб „Дружба“.