Отчет на плана за финансово оздравяване

БЮДЖЕТ – НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

КАСОВИ ОТЧЕТИ М. ДЕКЕМВРИ 2021

КАСОВИ ОТЧЕТИ М. НОЕМВРИ

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЕЪЛНЕНИЕ М. ОКТОМВРИ

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Амортизационна политика

Допълнение към амортизационната политика

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ

ПРАВИЛА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Вътрешни правила за финансово управление и контрол

Стратегия за управление на риска

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА М. СЕПТЕМВРИ

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА М. АВГУСТ

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА М. ЮЛИ

Отчет за капиталови разходи – II тримесечие

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА М. ЮНИ

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ – МЕСЕЦ МАЙ 2021 г.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М. АПРИЛ 2021 г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2021 г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М. ФЕВРУАРИ 2021 Г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОГВРАД 2021 г. – Публикуван на 11.03.2021 г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М. ЯНУАРИ 2021г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М. ДЕКЕМВРИ 2020г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М. НОЕМВРИ 2020г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М. ОКТОМВРИ 2020г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М. СЕПТЕМВРИ 2020г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М.АВГУСТ 2020г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М. ЮЛИ 2020 г

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М. ЮНИ 2020 г

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М. МАЙ 2020 г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М. АПРИЛ 2020 г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М. МАРТ 2020 Г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М. ФЕВРУАРИ 2020 Г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М. ЯНУАРИ 2020 Г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – 2020 г. – публикуван на 13.02.2020 г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М. ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М.НОЕМВРИ 2019 Г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ М.ОКТОМВРИ 2019 Г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М.СЕПТЕМВРИ 2019 Г. 

Уточнен план отчет -2018 г.

О Т Ч Е Т на сметки за средства от Европейския съюз (СЕС) на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове (КСФ) към Националния фонд (НФ) и Разплащателна агенция (РА) за 2018 година на Община Ивайловград

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ  за периода: от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА М. АВГУСТ  2019 г

КАСОВИ ОТЧЕТИ М. ЮЛИ 2019 Г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ М. ЮНИ 2019 Г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ М. МАЙ 2019 Г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ М. АПРИЛ 2019 Г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ М. МАРТ 2019 Г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ М. ФЕВРУАРИ 2019 Г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ М. ЯНУАРИ 2019 Г.

Отчети за касово изпълнение към 31.03.2019 г.

Отчети за касово изпълнение към 31.12.2018 г.

Отчети за касово изпълнение към  30.11.2018 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – 2019

Отчет за касово изпълнение към 31.10.2018 г.

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2018 г.

Отчет за касово изпълнение към 31.08.2018 г.

Отчет за касово изпълнение към 31.07.2018 г.

Отчет за касово изпълнение към 30.06.2018 г.

Отчет за касово изпълнение към 31.05.2018 г.

Отчет за касово изпълнение към 30.04.2018 г.

Отчет за касово изпълнение към 31.03.2018 г.

Бюджет на Община Ивайловград – 2018 г., от 09.02.2018 г.

Програма за капиталови разходи за 2018 година, от 08.02.2018 г.

БЮДЖЕТ 2018 г. – Приложение №1, от 08.02.2018 г.

Списък на общински пътища Съгласно Приложение №2 – Програма за капиталови разходи 2018 г., от 08.02.2018 г.

Банкови сметки на Община Ивайловград може да изтеглите от ТУК

Отчет за касово изпълнение месец февруари 2018

Отчет за касово изпълнение месец януари 2018

Отчет за приходи и разходи на Община Ивайловград за 2017 г.

Баланс на Община Ивайловград за 2017 г.

Отчет за касово изпълнение месец декември 2017

Отчет за касово изпълнение месец ноември 2017

Отчет за касово изпълнение месец октомври 2017

Отчет за касово изпълнение месец септември 2017

Отчет за касово изпълнение месец август 2017

Отчет за касово изпълнение месец юли 2017

Отчет за касово изпълнение месец. юни 2017

Отчет за касово изпълнение месец май 2017

Отчет за касово изпълнение месец април 2017

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г. може да изтеглите от ТУК

Баланс на Община Ивайловград към 31.12.2016 г. – Вижте ТУК

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г. – Вижте ТУК

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016 г. – Вижте ТУК

Отчет за приходите и разходите на Община Ивайловград към 31.12.2016 г. – Вижте ТУК

Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства към 31.12.2016 г. – Вижте ТУК

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС – Вижте ТУК

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз КСФ – Вижте ТУК

Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз РА – Вижте ТУК

Бюджет на Община Ивайловград за 2017 г. – приложение 1, публикувано на 09.02.2017 г. – Вижте ТУК

Приложение 2, публикувано на 09.02.2017 г. – Вижте ТУК

Списък на общински пътища, съгласно Приложение № 2 – Програма за капиталови разходи 2017 г., публикувано на 09.02.2017 г. – Вижте ТУК

Решение 105 от 07.07.2016 г. – изтегли от ТУК

Приложение 1 към решение 105 – изтегли от ТУК

Приложение 2 към решение 105 – изтегли от ТУК

Отчети, данни за изпълнение на бюджета,средствата от Европейския съюз и чужди средства -изтеглете от ТУК

Отчет за изпълнение на бюджета -изтеглете от ТУК

Отчет за изпълнение на бюджета – изтеглете от ТУК

Отчет за изпълнение на бюджета -изтеглете от ТУК

Отчет на бюджет – 31.03.2016 г. изтеглете от ТУК

Бюджет на община Ивайловград изтеглете от ТУК

Отчет на бюджет 2015 г. изтеглете от ТУК

Обява за публично обсъждане на проект на бюджет за 2016 г. на Община Ивайловград изтеглете от ТУК

Правила за съставяне, използване и отчитане на бюджета на община Ивайловград изтеглете от ТУК

Счетоводна политика на Община Ивайловград 2016 г. изтеглете от ТУК

Инструкция за бракуване, трансформиране и унищожаване на ДМА и МЗ в община Ивайловград изтеглете от ТУК

Вътрешни правила за предварителен контрол и прилагане на системата за двойния подпис изтеглете от ТУК

Вътрешни правила за финансово управление и контрол изтеглете от ТУК

Програма за капиталови разходи 2016 изтеглете от ТУК

Бюджет 2016 изтеглете от ТУК

Бюджет за 2016 за училищата и детските градини в община Ивайловград изтеглете от ТУК