РЪКОВОДСТВО

КМЕТ НА ОБЩИНА

стая 203

ДИАНА ОВЧАРОВА
тел.: 03661 45-30

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

стая 101

СВЕТЛА МОЛЛОВA
тел.: 03661 45-36

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

стая 301

КРЪСТЮ ДЕЛИИВАНОВ
тел.: 03661 45-03

СЕКРЕТАР

стая 201

НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ
тел.: 03661 45-08

 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Тел.: 03661 45-31, Партер, стая 105

 

СТ. ИНСПЕКТОР

ТАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА

ГЛ. ЕКСПЕРТ

ПЕТРАНКА МИХОВА

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ

ГИНКА РУСЕВА

 

ДЕЛОВОДСТВО
Тел..: 03661 45-35, Партер, стая №103

 

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ

НАТАЛИЯ ХРИСТОВА

ГЛ. ЕКСПЕРТ

ЛЮДМИЛА ДИМИТРОВА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ

МАРИЯ БОЖИНОВА

 

ГРАО
Тел..: 03661 80-91, Партер, стая №102

 

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ

НИКОЛИНА КОЗАРЕВА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ

АЛБЕНА КАРАБЕЛЕВА

 

ОТДЕЛ „ФИНАНСОВИ И СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ“

 

 

 

 

СТ. ИНСПЕКТОР   Ет. II, стая 207

ДИМИТЪР СТОЯНОВ

Тел.: 03661 45-16

МЛ. ЕКСПЕРТ   Етаж II, стая 207

АННА МИХАЙЛОВА

Тел.: 03661 45-16

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ    Етаж II, стая 207

ЗЛАТКА ТОНЧЕВА

Тел.: 03661 45-16

 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

 

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ Ет. II, стая 205

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА

Тел.: 03661 45-13

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Тел..: 03661 45-00, Етаж II, стая №204

 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДАРИНА КИСЬОВА

 

ДИРКЕЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И СТРОИТЕЛСТВО

 

Д И Р Е К Т О Р Ет. II,

ВИОЛЕТА НЕДЯЛКОВА

Тел..: 03661 45-34

ГЛ. ЕКСПЕРТ     Ет. III,

КАТИНА ГЕОРГИЕВА

Тел.: 03661 45-10

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ Ет. III

РАДКА ГЕОРГИЕВА

Тел.: 03661 45-09

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ Ет. III,

ХРИСТО ДИМИТРОВ

Тел.: 03661 45-09

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ Ет. III

АНА ЧОТРОВА

Тел.: 03661 45-09

ГЛ. ЕКСПЕРТ    Етаж III

ДИМИТЪР СТОЕВ

Тел.: 03661 45-11

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ Етаж III

МИЛЕНА ХАДЖИЕВА

Тел.: 03661 45-11

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ Етаж III,стая 305

ЯНКА ХАСАН

Тел.: 03661 45-11

 

 

ГЛ. ЕКСПЕРТ Етаж III,стая 308

ДИЛЯНА БУРГОДЖИЕВА

Тел.: 03661 45-06

МЛ. ЕКСПЕРТ   Етаж III,стая 308

СНЕЖАНА КАХЧИЕВА

Тел.: 03661 45-06

СТ. ЕКСПЕРТ Етаж III,стая 310

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ

Тел.: 03661 45-05

 

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Етаж II,

МАРИАНА ИВАНОВА

Тел.: 03661 45-15

ГЛ. ИНСПЕКТОР   Етаж II,стая 211

МИЛЕН АПОСТОЛОВ

Тел.: 03661 45-18

МЛ.  ЕКСПЕРТ Етаж II,стая 212

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА

Тел.: 03661 45-19

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ Етаж II,стая 212

ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА

Тел.: 03661 45-19

МЛ.  ЕКСПЕРТ Етаж II,стая 214

АНА ИЛЧЕВА

Тел.: 03661 45-20

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ Етаж II,стая 214

МАРИЯ ИВАНОВА

Тел.: 03661 45-20

 

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
Тел.: 03661 45-37, Етаж III, стая №302

 

ФИН. КОНТРОЛ

ДИМИТЪР НАЛБАНТОВ

 

ЮРИСКОНСУЛТ
Тел.: 03661 45-37, Етаж III, стая №302

 

ЮРИСКОНСУЛТ

КРАСЕН КРЪСТЕВ

 

СЕКРЕТАР НА МКБППМН
Тел.: 03661 45-04, Етаж III, стая №311

 

СЕКР. МКБППМН

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ

МЛ. ЕКСПЕРТ

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

ЦВЕТА МИТОНОВА