Диана Овчарова – Кмет

стая 203

Премният ден на кмета на Общината се провежда всяка седмица в ден според програмата му, за който записалите се предварително се уведомяват.

Приемът е с предварително подаване на Заявление на гише „Информация“, стая 103 в Община Ивайловград, или на сайта на общината: http://www.ivaylovgrad.bg/

Кръстю Делииванов – Заместник-кмет

стая 301

Вторник – от 09.00 до 12.00 часа

Светла Моллова – Заместник-кмет

стая 101

Вторник – от 09.00 до 12.00 часа

 

Николай Панайотов – Секретар

стая 201

Петък – от 09.00 до 12.00 часа

Записването за приемните дни се извършва в Община Ивайловград, ул. „България” № 49 в Центъра за административно и информационно обслужване на населението, стая 103