Заповед №441 от 28.09.2023 г. относно прекратяване на процедура – Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина от обект № 2302 – 1 в района на община Ивайловград

Заповед №441 / 28.09.2023 г.

повече информация

Заповед №440 / 28.09.2023 г. относно прекратяване на процедура – „Открит конкурс“ за възлагане изпълнението на дейностите – сеч, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина в горските територии държавна собственост, в райиона на дейност на ОП „ОГП Ивайловград“

Заповед №440 / 28.09.2023 г

повече информация

Заповед №449 / 21.11.2022 г. относно открита процедура „Търг с тайно наддаване“ за стояща дървесина на корен

Заповед №449 / 21.11.2022 г. относно открита процедура "Търг с тайно наддаване" за стояща дървесина на корен Документи

повече информация