с. Свирачи

Кметски наместник: Тянка Димитрова Пехливанова

тел: 03665 22 25

Населени места: с. Орешино

с. Планинец

Кмет: Неврие Юсеин Юсеин

Населени места: с. Брусино, с. Глумово, с. Карловско, с. Сборино, с. Соколенци, с. Чучулига

тел: 03662 23 33

с. Долно Луково

Кметски наместник: Христина Асенова Кюпекчиева

Тел: 03661 81 71

Населени места: с. Горно луково, с. Меден бук

с. Пъстроок

кметски наместник: Басри Хасан Исмаил

мобилен телефон: 0879375699

с. Камилски дол

Кметски наместник: Катя Стоянова

тел. 03661 40 53

с. Бял градец

Кметски наместник: Съби Башев

с. Белополци

Кмет: Шюкрие Реджеб Исмаил

тел: 03666 23 25

с. Плевун

Кметски наместник: Таня Петрова Четелязова

тел: 03664 22 66

Населени места: с. Костилково

с. Славеево

Кметски наместник: Емил Асенов Палазов

тел: 03661 40 05

с. Розино

кметски наместник: Мюмюн Юмер Юсеин

мобилен телефон: 0887184324

с. Хухла

Кметски наместник: Вероника Кондузова

тел 03661 88 10

Населени места: с. Ламбух

 с. Покрован

Кметски наместник: Иванка Бакалова

тел: 03667 22 25

с. Железино

 

Населени места: с. Ленско, с. Нова ливада, с. Горско

тел: 03662 22 34

с. Кондово

Кметски наместник: Красимир Бисеров Асенов

тел: 03664 22 33

Населени места: с. Железари

с. Конници

кметски наместник: Мустафа Хасан Рамаданолу

мобилен телефон: 0884484189

с. Попско

тел. 03666 22 30

Населени места: с. Бубино, с. Пашкул, с. Черничино,

с. Драбишна

кметски наместник: Василка Николова Стамболова

тел: 03661 80 17

с. Гугутка

Кметски наместник: Ани Юлиянова

Населени места: с. Бели дол, с. Ботурче, с. Ветрушка, с. Вис, с. Гнездаре, с. Казак

тел: 03662 22 54

с. Белополяне

Кметски наместник: Недялка Стоянова Александрова

тел: 03665 25 22

с. Кобилино

Кметски наместник: Ахмед Ахмед Адем

мобилен телефон: 0888056036

с. Черни рид

Кметски наместник: Стела Йорданова

тел. 03661 81 57

Населени места: с. Горноселци, с. Долноселци

с. Мандрица

Кметски наместник: Веселин Димитров Абаджиев

тел: 03665 24 77

Населени места: с. Одринци, с. Сив кладенец