с. Свирачи

КМЕТ: Иванка Кинева

тел: 03665 22 25

Населени места: с. Орешино

с. Планинец

КМЕТ: Неврие Юсеин

Населени места: с. Брусино, с. Глумово, с. Карловско, с. Сборино, с. Соколенци, с. Чучулига

тел: 03662 23 33

с. Долно Луково

Кметски наместник: Христина Кюпекчиева

Тел: 03661 81 71

Населени места: с. Горно луково, с. Меден бук

с. Пъстроок

КМЕТ: Басри Исмаил

мобилен телефон: 0879375699

с. Камилски дол

Кметски наместник: Катя Стоянова

тел. 03661 40 53

с. Бял градец

КМЕТ: Съби Башев

с. Белополци

КМЕТ: Шюкрие Исмаил

тел: 03666 23 25

с. Плевун

КМЕТ:: Таня Четелязова

тел: 03664 22 66

Населени места: с. Костилково

с. Славеево

КМЕТ: Емил Палазов

тел: 03661 40 05

с. Розино

КМЕТ: Мустафа Мустафов

 

с. Хухла

Кметски наместник: Вероника Кондузова

тел 03661 88 10

Населени места: с. Ламбух

 с. Покрован

Кметски наместник: Иванка Бакалова

тел: 03667 22 25

с. Железино

КМЕТ: Емрах Шукри

Населени места: с. Ленско, с. Нова ливада, с. Горско

тел: 03662 22 34

с. Кондово

КМЕТ:: Анита Кехайова

тел: 03664 22 33

Населени места: с. Железари

с. Конници

КМЕТ: Мустафа Рамаданолу

мобилен телефон: 0884484189

с. Драбишна

кметски наместник: Василка Николова Стамболова

тел: 03661 80 17

с. Гугутка

КМЕТ: Ани Юлиянова

Населени места: с. Бели дол, с. Ботурче, с. Ветрушка, с. Вис, с. Гнездаре, с. Казак

тел: 03662 22 54

с. Белополяне

Кметски наместник: Недялка Александрова

тел: 03665 25 22

с. Кобилино

КМЕТ: Ахмед Адем

мобилен телефон: 0888056036

с. Черни рид

КМЕТ: Стела Йорданова

тел. 03661 81 57

Населени места: с. Горноселци, с. Долноселци

с. Мандрица

Кметски наместник: Веселин Абаджиев

тел: 03665 24 77

Населени места: с. Одринци, с. Сив кладенец

с. Попско

кметски наместник: Гергана Калиева