Решения от Заседание №8 от 18.11.2021 г.

Приложение към Решение №142 от 18.11.2021 г. Отчет на Кмета за изпълнение решенията на ОбС

Приложение към Решение №144 от 18.11.2021 г. Правилник Ивайло Балабанов

Приложение към Решение №145 от 18.11.2021 г.

Приложение №1 към Решение №146 от 18.11.2021 г. Годишен план 22

Приложение №2 към Решение №146 от 18.11.2021 г. График 22

Приложение към Решение №147 от 18.11.2021 г.

Приложение към Решение №148 от 18.11.2021 г. ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОБЩИНСКИ ЛИНИИ

Разписание: Ивайловград – Славеево 

Разписание: Ивайловград – Драбишна 

Разписание: Ивайловград – Покрован

 Разписание: Ивайловград – Белополяне 

Разписание: Ивайловград – Свирачи

 Разписание: Ивайловград – Белополяне 2

Разписание: Ивайловград – Железино – Гугутка – Казак

Разписание: Ивайловград – Лъджа – Свирачи – Белополяне – Мандрица – Долно луково – Меден бук

Разписание: Ивайловград – Лъджа – Орешино – Свирачи – Белополяне – Мандрица – Долно луково – Меден бук

Разписание: Ивайловград – Кобилино – Плевун – Кондово – Железари

Разписание: Ивайловград – Драбишна

Разписание: Ивайловград – с. Драбишна

Разписание: Ивайловград – с. Белополци

Приложение към Решение №149 от 18.11.2021 г. Пътища и канали – Ивайловград 2021-2022 г.

Приложение №1 към Решение №158 от 18.11.2021 г. – Списък на социално слаби ученици и ученици сираци

Приложение към Решение №161 от 18.11.2021 г. – Програма за развитие на читалищната дейност на НЧ Пробуда 1914 Ивайловград

Приложение към Решение №162 от 18.11.2021 г. – Разчет за финансиране на капиталовите разходи