Публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС,  чл.45, ал.1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 485/07.11.2018 г. на Кмета на...

Обява за публичен търг за отдаване под наем на сграда-паметник на културата „Мутафчиева къща“

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.2 и ал.7, чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл.15, ал.3 и ал. 4, чл.16, ал.1, чл. 45, ал. 1, чл. 80,  ал. 8 от...

Обява за публичен търг на 30.11.2018, 07.12.2018, 14.12.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ, Решение №5/29.01.2018 г. на Общински съвет Ивайловград, чл. 79 от Наредба ПУРОИ на Общински  съвет – гр. Ивайловград, т. I от Решение №149/09.12.2013 г. и Заповед...

Обява за публичен търг на 28.11.2018 г. и 05.12.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Решение №136/01.11.2018 г. на Общински съвет Ивайловград, чл. 79 от Наредба ПУРОИ на Общински  съвет – гр. Ивайловград, Решение №116/05.10.2017 г. на Общински съвет...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА 02.11.2018 г.

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д   О    Б    Я    В    А               Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.1, ал.2 и 7 от ЗОС,  чл.15, ал.3, ал. 4 чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед №...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА 12.09.2018 г.

Обява за публичен търг за наем и продажби 2018 г. О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл. 45, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от...