Обява за публичен търг

О  Б  Я  В  А     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед №243/25.07.2017 г. на Кмета на община Ивайловград, чл.53, ал.1, услуга №5 по таблицата от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община...