ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА 06.08.2018 г. от 11:00 ч.

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл. 72, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 322/ 19.07.2018 г. на Кмета на Община...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА 06.08.2018 г. от 10:00 ч.

  О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл. 45, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 321/ 19.07.2018 г. на Кмета...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

О  Б  Я  В  А На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед №159/30.4.2018 г. на Кмета на община Ивайловград, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, приложение №5 т. 7.7 прието с Решение №93/07.08.2017 г. на Общински съвет Ивайловград, чл. 77 и чл. 79 от Наредба ПУРОИ на Общински ...

Обява за Публичен Търг

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д   О    Б    Я    В    А   Община Ивайловград, ул.”България” N 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.3, чл.16, ал.1, чл.80, ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед №016/16.01.2018 г. на Кмета на...