Обява за публичен търг на 21.01.2020 г.

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О  Б  Я  В  Я  В  А Публичен търг за отдаване под наем  на следния общински имот: Имот частна общинска собственост: 2 броя помещения с обща площ 21.80 кв. м. и сервизно помещение с площ 4.90 кв. м. от едноетажна сглобяема сграда на...