Обществено обсъждане на Проект на „Наредба за организацията и дейността на полската охрана на територията на община Ивайловград”

Община Ивайловград обявява до всички заинтересовани лица обществено обсъждане на Проект на „Наредба за организацията и дейността на полската охрана на територията на община Ивайловград”, което ще се проведе  на 28 май 2020 г. (четвъртък) от 16:30 часа, в зала №307...

Заповед №РД-01-270 от 19.05.2020 г. на Министерството на здравеопазването

Със Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на Министерството на здравеопазването, бяха въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 19.05.2020 г. до 14.06.2020 г.   Към заповедта на здравния министър са приложени:   ✅Указания...

Община Ивайловград ще извърши третиране против комари на 18-ти и 19-ти май по населените места

Уважаеми съграждани, Информираме Ви, че в навечерието на дните 18.05 и 19.05.2020 г., ще се извърши третиране против комари, наземно с топъл аерозол на тревните площи и улиците в следните населени места в община Ивайловград: с. Железино, с. Кондово, с. Славеево, с....

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА – Инвестиционно предложение – „Устойчиво развитие на археологически обект – антична вила Армира’’

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА Съгласно разпоредбите на чл. 5 ал. 1 от Наредбата  за ОВОС, Община Ивайловград, гр. Ивайловград, ул. „България” №49 съобщава на засегната общественост, че има инвестиционно предложение: „Устойчиво развитие на археологически обект – антична вила...

Обществено обсъждане на проект на „НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД“

Предварително насроченото за 09.04.2020 г. Обществено обсъждане на проект на „НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД“, се насрочва за 18.05.2020 г., от 16:00 часа в стая 306 на Общинска...

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предстои да утвърди условията за кандидатстване и изпълнение по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МПС“.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предстои да утвърди условията за кандидатстване и изпълнение по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване...