Консултации на НОИ – Хасково на 17.09.2019 г.

Териториално поделение на НОИ – Хасково организира специализирани консултации, като екип от експерти по социално осигуряване ще подпомагат гражданите при избор на по-благоприятна методика за изчисляване на индивидуален коефициент, необохдим за определяне на...

П Р О Т О К О Л За отмяна на протокол от 23.04.2019 г. за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на село Черничино

П Р О Т О К О Л За отмяна на протокол от 23.04.2019 г. за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на село...

Срещи на „Криминална полиция“ и „Охранителна полиция“ в с. Плевун и с. Кондово

Сформираните мобилни екипи за посещения в населени места без постоянно полицейско присъствие, с участието на служители от отделите „Криминална полиция” и „Охранителна полиция” и районните управления, продължават по график да реализират срещи с жители на населените...

Обявление от Детска градина „Ивайловград“ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Обявление от Детска градина „Ивайловград“ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“...

Обявление от Средно училище „Христо Ботев“ гр. Ивайловград за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод и Схема „Училищно мляко“

Обявление от Средно училище „Христо Ботев“ гр. Ивайловград за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод и Схема „Училищно мляко“...