Срещи на „Криминална полиция“ и „Охранителна полиция“ в с. Плевун и с. Кондово

Сформираните мобилни екипи за посещения в населени места без постоянно полицейско присъствие, с участието на служители от отделите „Криминална полиция” и „Охранителна полиция” и районните управления, продължават по график да реализират срещи с жители на населените...

Обявление от Детска градина „Ивайловград“ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Обявление от Детска градина „Ивайловград“ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“...

Обявление от Средно училище „Христо Ботев“ гр. Ивайловград за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод и Схема „Училищно мляко“

Обявление от Средно училище „Христо Ботев“ гр. Ивайловград за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод и Схема „Училищно мляко“...

Съобщение за публично обявяване на издаване на Разрешително за ползване на повърхностен обект – с. Одринци

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект в с. Одринци – ЕКАТТЕ 53 429, община Ивайловград,...

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – с. Меден бук

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект в с. Меден бук – ЕКАТТЕ 47 545, община Ивайловград, Хасково  ...

Обявление от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Свирачи за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод и Схема „Училищно мляко“

Обявление от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Свирачи за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод и Схема „Училищно...