ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД

Мотиви към проекта на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИВАЙЛОВГРАД Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, и чл.28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящият проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет...

Заповед № 589 от 20.12.2019 г. относно въвеждане на временна организация на движението

Заповед № 589 от 20.12.2019 г. относно въвеждане на временна организация на движението за моторни превозни средства, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Климент Охридски“ в отсечката от кръстовището на ул. „Раковска“ и ул....

Обява за публичен търг на 03.01.2020 г.

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О  Б  Я  В  Я  В  А Публичен търг с явно наддаване за продажба  на следния общински имот: Имот частна общинска собственост: УПИ ХІІ-1218  с площ 240 кв. м. от кв. 22А  по действащ ПУП  на гр. Ивайловград, улична регулация, утвърдена...