Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, съгласувани с Министерството на...

Заповед №РД-01-302/03.06.2020 г. на Министерството на здравеопазването

Считано от 10.06.2020 г. се разрешават колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито, с публика, при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко...

Съобщение за съставен Констативен акт за незаконно строителство

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАТАЛИЯ ОЛЕГОВНА ШЕСТАКОВСКАЯ Уведомяваме Ви, че Ви е съставен Констативен акт №1/28.05.2020 г., за незаконно строителство на „Масивна пристройка към сграда (бивше читалище) и полумасивна пристройка към сграда (бивше читалище)“, построени в поземлен имот...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОПАСНИ СГРАДИ

ДО НЕИЗВЕСТНИ И/ИЛИ НЕ ОТКРИТИ НА АДРЕС СОБСТВЕНИЦИ/АДРЕСАТИ СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОПАСНИ СГРАДИ   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че във връзка с констатирани опасни сгради на територията на община Ивайловград са издадени...