Обществено обсъждане на проект на Правилник за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.   Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, и чл.28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящият проект на Правилник за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ, се...

Проведе се заседание на Общинската епизоотична комисия

Общинската епизоотична комисия в Ивайловград проведе свое заседание днес от  10:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Ивайловград. То бе свикано със Заповед №280/04.06.2020г. на Кмета на Община Ивайловград, във връзка със Заповед на областния управител...

Преустановяват се ежемесечните посещения от ТП на НОИ – Хасково за обслужване на безработни лица

Във връзка с получено писмо от ТП на НОИ – Хасково, Ви уведомяваме, че се преустановяват ежемесечните посещения от представител на ТП на НОИ – Хасково за обслужване на безработните...