Съобщение за съставен Констативен акт за незаконно строителство

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАТАЛИЯ ОЛЕГОВНА ШЕСТАКОВСКАЯ Уведомяваме Ви, че Ви е съставен Констативен акт №1/28.05.2020 г., за незаконно строителство на „Масивна пристройка към сграда (бивше читалище) и полумасивна пристройка към сграда (бивше читалище)“, построени в поземлен имот...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОПАСНИ СГРАДИ

ДО НЕИЗВЕСТНИ И/ИЛИ НЕ ОТКРИТИ НА АДРЕС СОБСТВЕНИЦИ/АДРЕСАТИ СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОПАСНИ СГРАДИ   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че във връзка с констатирани опасни сгради на територията на община Ивайловград са издадени...

Община Ивайловград уведомява за инвестиционно предложение: „Устойчиво развитие на археологически обект – Aнтична вила Армира’’

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   У В Е Д О М Я В А:             Уведомяваме засегнатото население, че Община Ивайловград, ЕИК 000235870, с адрес: България, гр....