Съобщение относно преустановяване на водоподаването

Във връзка с подмяна на водопровода по ул. „Съединение”, кв. Лъджа, Ви уведомяваме, че водоподаването ще бъде преустановено за периода  15.12 (тази събота) – 16.12 (тази неделя)  в часовете от 08:00 ч. до 19:00 ч.  в участъка по ул....

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Обществено обсъждане на проект за изменение на Наредба                 На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове  и изменение на ЗМДТ обн. в ДВ бр.98/ 27.11.2018г  в сила от 01.01.2019г.,Община Ивайловград уведомява всички граждани и юридически лица,...

Инвестиционно предложение от Община Ивайловград

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Община Ивайловград, гр. Ивайловград, ул. „България” №49 съобщава на засегната общественост, че има инвестиционно предложение: „Ремонт и реконструкция на горски пътища на територията на...

Заповед №539/06.12.2018 г. относно въвеждане на временна организация

Заповед №539/06.12.2018 г. относно въвеждане на временна организация за моторни превозни средства за периода 06.12.2018 г. до 16.12.2018 г. , състояща се в забрана на движение на МПС по ул. „България“ №46 в отсечката от кръстовището на ул....

Допълване на програма за управление и разпореждане с общинско имущество

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, подраздел II, буква “Б” „Имоти,...