Предоставяни услуги от Детска градина „Ивайловград“

Уважеми съграждани, Информираме Ви, че Детска градина „Ивайловград” предоставя следните услуги: Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование. Издаване на...

Районно управление – Ивайловград, с предупреждение към гражданите за нараснала опасност от телефонни измами

Районно управление – Ивайловград, с предупреждение към гражданите за нараснала опасност от телефонни измами. На територията на Ивайловград са зачестили регистрираните опити за телефонни измами. Използва се познатата схема за мними полицейски служители, които въвеждат...

ПРОТОКОЛ за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Финансово – стопански дейности“ в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

ПРОТОКОЛ за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Финансово – стопански дейности“ в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на...

Община Ивайловград обявява Публичен търг

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 37, ал.1, чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл.60, ал.1, чл. 45, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед №...

AVON МИСИЯ СРЕЩУ РАКА НА ГЪРДАТА В ИВАЙЛОВГРАД ОТ 12-14 ФЕВРУАРИ

Ранното откриване на рака на гърдата може да спаси животи никоя жена не трябва да загуби живота си заради неведение относно болестта. Водени от това вярване, Avon България става част от глобалната кампания Мисията на Avon срещу рака на гърдата, която има за основна и...