Съобщение за реконструкция и модернизация на водопровода по ул. „Възрожденска“

Уважаеми съграждани, Както Ви съобщихме по-рано Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпусна средства в размер на 348 431.38 лева за реконструкция и модернизация на водопроводи в Ивайловград, като 152 864,84 лева от тях са предназначени за...

Община Ивайловград набира кандидати за създаване на доброволно формирование

На основание раздел ІІІ, чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредбата за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и решение...

Съобщение

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че на 08.01.2018 г. / понеделник/ Данъчна служба ще обслужва клиенти след 13:30 ч. поради ремонтни...

Публично обсъждане на проектобюджет на Община Ивайловград за 2018 г.

Кметът на Община Ивайловград Диана Овчарова на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на училища и детски градини, читалищните...

Нова година на площад „Тракия“ !

Казват, че всеки край е ново начало! И е вярно! Прави са! Настъпи и последният ден от 2017 година и сме на прага на новата 2018 – та! Нека си пожелаем да бъдем здрави, щастливи , по – добри и обединени! А вино, хоро и заря очакват гостите и гражданите на...

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ивайловград на основание чл. 128, ал. 1, ал. 2 и ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “СИ” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на...