Програма за Национален младежки тракийски събор „Илиева нива“

  Община Ивайловград и Съюза на тракийските дружества в България Ви канят на национален младежки тракийски събор „Илиева нива“, който ще се проведе на 1 юни 2019 година.   Програма: 10:00 ч. – „1 юни – Ден на тракийското дете“...

ОТМЕНЕНИ РЕШЕНИЯ

Решение №250 от 19.04.2019 г. на Административен съд – Хасково /по адм.дело 125/2019 г./, ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 38, ал.1, т. 3 и чл. 40 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ивайловград, приета от Общински съвет –...

Инвестиционно предложение в УПИ XXVII от кв.22А, гр. Ивайловград

На основание чл.4, ал.2 от ПМС 59/2003 г. /ДВ, бр.25/ АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ КАФАДАРОВ ОБЯВЯВА на заинтересованите лица и общественост, че в УПИ XXVII от кв.22А, гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, обл. Хасково има следното инвестиционно предложение: „Ресторант в...

Обществено обсъждане на „Краткосрочна програма на Община Ивайловград за насърчаване използването на   енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019-2021 година”

Във връзка с приемане от Общински съвет Ивайловград на „Краткосрочна програма на Община Ивайловград за насърчаване използването на   енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019-2021 година”,  общинска администрация организира Обществено обсъждане с...

Обществено обсъждане на „Програма за управление на отпадъците на Община Ивайловград за  периода 2019-2020 година”

Във връзка с приемане от Общински съвет Ивайловград на „Програма за управление на отпадъците на Община Ивайловград за  периода 2019-2020 година” , общинска администрация организира Обществено обсъждане с всички заинтересовани лица. То ще се проведе  на 14 май 2019 г....

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ НОИ-ХАСКОВО

Териториално поделение на НОИ – ХАСКОВО организира специализирани консултации по прилагане на новоприетите текстове на §22ц от ПЗР на КСО. Екип от експерти по социално осигуряване ще Ви бъдат в помощ при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален...