Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград – Свободни работни места към 09.08.2018

Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград Свободни работни места Към 09.08.2018 БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 1 Помощник готвач Опит 2 Контрольор, качество на продукти Средно, техническо 3 Машинен оператор Средно 10 Монтажник кабели Средно 3 Професионален приемен...

Покана за публично обсъждане на годишния отчет, за изпълнение бюджета на Община Ивайловград за 2017 година.

Покана за публично обсъждане на годишния отчет, за изпълнение бюджета на Община Ивайловград за 2017 година. На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,  Председателят на Общински съвет – Ивайловград отправя покана към жителите на общината,...

Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград Свободни работни места към 03.08.2018

Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград  Свободни работни места Към 03.08.2018 БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 1 Помощник готвач Опит 2 Контрольор, качество на продукти Средно, техническо 3 Машинен оператор Средно 10 Монтажник кабели Средно 3 Професионален приемен...

Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград Свободни работни места към 02.08.2018

Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград Свободни работни места Към 02.08.2018 БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 1 Помощник готвач Опит 2 Контрольор, качество на продукти Средно, техническо 3 Машинен оператор Средно 10 Монтажник кабели Средно 3 Професионален приемен...