СЪОБЩЕНИЕ, касаещо жителите на с. Меден бук

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО МЕДЕН БУК, С НАЙ-ГОЛЯМО УДОВОЛСТВИЕ, ВИ СЪОБЩАВАМ, ЧЕ ПОДАДЕНОТО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КМЕТСТВО ДОЛНО ЛУКОВО, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД В ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА –...

Община Ивайловград с проектно предложение за трансгранично сътрудничество

Община Ивайловград с регистрирано под №114/11.04.2018 г. проектно предложение по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Инструмента за предприсъединителна помощ II, след подписано...

СЪОБЩЕНИЕ за представяне на копия от договори за потвърждаване на „правни основания”

Община Ивайловград напомня на всички животновъди с регистрирани животновъдни обекти, които имат разпределени на основание чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанските 2015/2016 г., 2016/2017 г. и 2017/2018 г. и които не са си...

Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА„ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ – ИВАЙЛОВГРАД”

Проект  на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА„ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ – ИВАЙЛОВГРАД”   На основание чл. 44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, предоставям на Вашето...