Решения от заседания №12 от 25.11.2019 г.

Решения от заседания №12 от 25.11.2019 г. Приложение № 1 към Решение № 133 от 25.11.2019 г. Разчет за капиталови разходи, приет с Решение №136 от 25.11.2019 г. Приложение №11 към Решение № 137 от 25.11.2019 г....