Решения от заседание №1 от 29.01.2018 г.

Решения от заседание №1 от 29.01.2018 г. Приложение към Решения от заседание №1 – Отчет Председател ІІ-во полугодие 2017 г. Приложение към Решение № 2 – О Т Ч Е Т на Кмета на Община Ивайловград за изпълнение Решенията на Общински съвет Ивайловград за...

Решения от заседание №11

Решения от заседания №11 Капиталов списък – Приложение на Решение №148 от 20.12.2017 ПРИЕТА НА 20.12.2017 г. С РЕШЕНИЕ №149 – НАРЕДБА ПУРОИ Приложение №1 към Решение №150 от 20.12.2017 г. Приложение №1 към Решение №153 от 20.12.2017 г. – Културен...

Решения от заседание №10

Решения от заседание №10 от 21.11.2017 г. Приложение към Решение № 128 от 21.11.2017 г. – Протокол на публично обсъждане на бюджет 2016 Приложение към Решение №128 от 21.11.2017 г. – МОТИВИ Приложение към Решение № 128 21.11.2017 г. Приложение №9 –...

Решения от заседание №9

Решения от Заседание №9 05.10.2017 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 12605.10.2017 Г. – Списък на учениците- сираци на СУ Христо Ботев 2017-2018 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 12505.10.2017 Г. – Списък ИН ВИТРО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ №11205.10.2017 Г. –...

Решения от заседание №8

Решения от заседание №8 на 07.08.2017 Приложения към решения от 07.08.2017 1-ГРАО 2-ТСУ 3-МДТ 4- пром. на зем. земя 5 – ОС 6- гори 7 – общи 8 – Спектър 9 – Спектър 10-...