Решение от заседание №6

Решения от заседание №6 от 02.07.2018 г. Приложение към Решение №72 от 02.07.2018 г. Програма за безстопанствените кучета за 2018 г. – 2022...

Решение от заседание №5

Решение от заседание №5 от 21.05.2018 г. Приложение №1 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС Приложение №2 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС Приложение №3 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС Приложение №4 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС Приложение...

Решения от заседание №3

Решения от заседание на Общински съвет №3 от 26.03.2018 г. Отчет за изпълнение на управленската програма на Кмета на община Ивайловград за втората година от мандата Приложение към решение №39 от 26.03.2018 г. – Годишен план за социалните услуги за 2019 г....

Решения от заседание №2

Решения от заседание на Общински съвет №2 от 27.02.2018 г. Приложение №1 към Решение №26 График за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на община Ивайловград през 2018 година Приложение №1 към Решение №19 от 27.02.2018 г. на ОбС...

Решения от заседание №1

Решения от заседание №1 от 29.01.2018 г. Приложение към Решения от заседание №1 – Отчет Председател ІІ-во полугодие 2017 г. Приложение към Решение № 2 – О Т Ч Е Т на Кмета на Община Ивайловград за изпълнение Решенията на Общински съвет Ивайловград за...