Решения от заседание №2 / 12.02.2019 г.

Решения от заседание №2/12.02.2019 г. Приложение кам Решение №22 „Енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2018 г.“ Приложение 1 към Решение № 24 „ВиК активи“ Приложение №2 към Решение №26 от 12.02.2019 г. Заявка пътища към Приложение...

Решения от заседание №1/29.01.2019 г.

Решения от Заседание №1/29.01.2019 г. Приложение към Решение №1 29.01.2019 г. – Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ивайловград Приложение към Решение №2/29.01.2019 г. – ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД...

Решения от заседание №12

Решения от заседание № 12/19.12.2018 г. Приложение към решение №150 – Н А Р Е Д Б А За условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпространените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград...

Решения от заседание №11

Решения от заседание №11/28.11.2018 г.  Приложение №1 към Решение №138 от 28.11.2018 г. на Общински съвет Ивайловград Приложение към решение № 139 –  Културен календар на Община Ивайловград за 2019 г. Приложение към решение № 140 – Спортен календар-...

Решения от заседание №10 /01.11.2018 г.

Решения от заседание № 10/01.11.2018 г. Приложение №1 към Решение №137 списък с ученици Приложение № 1 към Решение №121 KR_2018_4_7602 Приложение №1 към Решение №119 Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на...

Решения от заседание №9

Решения от заседание №9 Приложение №1 към Решение №111 Приложение №2 към Решение №111 Приложение №3 към Решение №111 Приложение №1 към Решение №112 Приложение №2 към Решение 112 Приложение №1 към Решение...