Решения от заседание №9

Решения от заседание №9 Приложение №1 към Решение №111 Приложение №2 към Решение №111 Приложение №3 към Решение №111 Приложение №1 към Решение №112 Приложение №2 към Решение 112 Приложение №1 към Решение...

Решения от заседание №7

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №7 от 22.08.2018 Приложение №1, към Решение № 89 от 22.08.2018 г. Отчет Председател І-во полугодие 2018 г. Приложение №1, към Решение №90 от 22.08.2018 г. ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Приложение №1, към Решение № 91 от 22.08.2018 г....

Решения от заседание №6

Решения от заседание №6 от 02.07.2018 г. Приложение към Решение №72 от 02.07.2018 г. Програма за безстопанствените кучета за 2018 г. – 2022...

Решения от заседание №5

Решение от заседание №5 от 21.05.2018 г. Приложение №1 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС Приложение №2 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС Приложение №3 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС Приложение №4 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС Приложение...