Решение от заседание №5

Решение от заседание №5 от 21.05.2018 г. Приложение №1 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС Приложение №2 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС Приложение №3 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС Приложение №4 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС Приложение...

Решения от заседание №3

Решения от заседание на Общински съвет №3 от 26.03.2018 г. Отчет за изпълнение на управленската програма на Кмета на община Ивайловград за втората година от мандата Приложение към решение №39 от 26.03.2018 г. – Годишен план за социалните услуги за 2019 г....

Решения от заседание №2

Решения от заседание на Общински съвет №2 от 27.02.2018 г. Приложение №1 към Решение №26 График за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на община Ивайловград през 2018 година Приложение №1 към Решение №19 от 27.02.2018 г. на ОбС...

Решения от заседание №1

Решения от заседание №1 от 29.01.2018 г. Приложение към Решения от заседание №1 – Отчет Председател ІІ-во полугодие 2017 г. Приложение към Решение № 2 – О Т Ч Е Т на Кмета на Община Ивайловград за изпълнение Решенията на Общински съвет Ивайловград за...

Решения от заседание №11

Решения от заседания №11 Капиталов списък – Приложение на Решение №148 от 20.12.2017 ПРИЕТА НА 20.12.2017 г. С РЕШЕНИЕ №149 – НАРЕДБА ПУРОИ Приложение №1 към Решение №150 от 20.12.2017 г. Приложение №1 към Решение №153 от 20.12.2017 г. – Културен...