Решения от заседание №11

Решения от заседание №11/28.11.2018 г.  Приложение №1 към Решение №138 от 28.11.2018 г. на Общински съвет Ивайловград Приложение към решение № 139 –  Културен календар на Община Ивайловград за 2019 г. Приложение към решение № 140 – Спортен календар-...

Решения от заседание №10 /01.11.2018 г.

Решения от заседание № 10/01.11.2018 г. Приложение №1 към Решение №137 списък с ученици Приложение № 1 към Решение №121 KR_2018_4_7602 Приложение №1 към Решение №119 Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на...

Решения от заседание №9

Решения от заседание №9 Приложение №1 към Решение №111 Приложение №2 към Решение №111 Приложение №3 към Решение №111 Приложение №1 към Решение №112 Приложение №2 към Решение 112 Приложение №1 към Решение...

Решения от заседание №7

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №7 от 22.08.2018 Приложение №1, към Решение № 89 от 22.08.2018 г. Отчет Председател І-во полугодие 2018 г. Приложение №1, към Решение №90 от 22.08.2018 г. ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Приложение №1, към Решение № 91 от 22.08.2018 г....

Решения от заседание №6

Решения от заседание №6 от 02.07.2018 г. Приложение към Решение №72 от 02.07.2018 г. Програма за безстопанствените кучета за 2018 г. – 2022...