БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЩЕ РАЗДАВА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЩЕ РАЗДАВА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, съфинансирана от ЕС, Българският Червен кръст – Хасково започва предоставянето на индивидуални пакети с хранителни продукти на общо 10 436 български...
ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Обявява конкурс за избор на „Здравен медиатор“ Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование –     Заявление по образец   Образец на заявлението се получава в...
УВЕДОМЛЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА ЗАПОВЕД НА КМЕТА № 003/03.01.2019

УВЕДОМЛЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА ЗАПОВЕД НА КМЕТА № 003/03.01.2019

Във връзка със Заповед на Кмета № 003/03.01.2019 г., Ви информираме, че при усложнена зимна обстановка, директорите на учебни, детски заведения и домове, ръководителите на учреждения, търговски дружества, общински фирми, ползватели и наематели на сгради държавна и...
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2019

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2019

Уважаеми съграждани, На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 29 ал.3 и 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на...