Д”БТ” Свиленград свободни работни места към 15.04.2019

Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград Свободни работни места Към 15.04.2019 БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 2 Контрольор, качество на продукти Средно, техническо 3 Машинен оператор Средно 10 Монтажник кабели Средно 3 Професионален приемен родител Средно 20 Шивач...

Н А Р Е Д Б А За условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпространените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград

Н А Р Е Д Б А За условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпространените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община...

Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Приложение №1 – Изменено с решение № 62/14.02.2019 г. на АС Хасково Прил.№1,2,3 към чл. 16а, прието с Решение №149 от 19.12.2018 г. на ОбС...