Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019...

Предварителни избирателни списъци част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предварителни избирателни списъци част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. – 1 Предварителни избирателни списъци част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. –...

Заповед №404 / 09.09.2019 г. относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци

Заповед №404 / 09.09.2019 г. относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019...

Заповед №398/04.09.2019 г. – Образуване на 25 избирателни секции в Община Ивайловград за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 Октомври 2019 г.

Заповед №398/04.09.2019 г. относно образуване на 25 избирателни секции в Община Ивайловград за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 Октомври 2019...

СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 ГОДИНА

Съгласно § 153 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, избори за кмет на кметство в Община Ивайловград ще се проведат в:   НАСЕЛЕНО МЯСТО БРОЙ ИЗБИРАТЕЛИ Кметство Планинец със съставни села 451 Глумово Карловско...

ПОКАНА за провеждане на консултации за съставяне на Общинска избирателна комисия (ОИК) за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ПОКАНА за провеждане на консултации за съставяне на Общинска избирателна комисия (ОИК) за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019...