Транспортни схеми за извозване на членовете на секционните избирателни комисии и за разнасяне на изборни материали в Община Ивайловград във връзка с провеждане на Избори за Европейски парламент

Транспортна схема за извозване на членовете на секционните избирателни комисии във връзка с провеждане на избори за Европейски парламент 2019 на 26.05.2019 г. Транспортна схема за разнасяне на изборни материали в Община Ивайловград във връзка с провеждане на Избори за...

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА

До 24.05.2019 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица могат да  подадат Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК – Приложение № 13-ЕП.  Към заявлението се прилагат доказателства,...

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 18.05.2019 г. включително/. Заявленията за...