Заповед №564 от 29.12.2017

Заповед №564 от 29.12.2017 Относно: Предприемане на превантивни действия с цел намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на община Ивайловград при увложнена зимна обстановка през сезон 2017-2018...

Заповед № 550 от 14.12.2017

Заповед № 550 от 14.12.2017 във връзка с Заявление №30-00-892 от 14.12.2017. на „Агро трейд къмпани“ ЕООД, Пловдив за процедиране на ПУП-ПЗ за п.и. №039007 в землището на гр. Ивайловград , ЕКАТТЕ 32024, община Ивайловград, по реда на чл. 60 ал. 1 и чл. 62...