ЗАПОВЕД №152/27.04.2018

ЗАПОВЕД №152/27.04.2018 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и 2 от ЗОСИ и чл.1 от ППЗОСИ. относно забраняването на всякакви животни в селскостопански земи, както и свободното им пашуване по площадки, сметища,паркове и градини на територията на...

Заповед №074 от 26.02.2018 г.

Заповед №074 от 26.02.2018 г. във връзка с влошената метеорологична обстановка възникнала в резултат на обилния снеговалеж и обледяването на пътищата на територията на цялата община...