Заповед №045 / 30.01.2019 г.

Заповед №045 / 30.01.2019 г. относно открит конкурс по т.1: „Сеч и разкройване на дървесина, която се добива и продава на територията на община Ивайловград, извоз до временен склад и кубиране на отсечена дървесина от Обект №1901, включен в териториалния обхват...

Заповед №032 / 23.01.2019 г.

Заповед № 032 от 23.01.2019 г. относно забраната на паша на селскостопански животни през 2019 година в отделите и подотделите, съгласно приложените списъци в...

Заповед №012 / 08.01.2019 г.

Заповед №012 / 08.01.2019 г. отнасяща се до ползвателите на полски пътища – публична общинска собственост, съгласно Решение №161 / 19.12.2018 г. на Общински съвет –...

Заповед №594 / 27.12.2018 г.

Заповед №594 / 27.12.2018 г. относно временна организация на движение за моторни превозни средства за периода 28.12.2018 г. до 29.12.2018 г., включително състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Беломорска“ в отсечката от кръстовището на ул....

Заповед №539/06.12.2018 г. относно въвеждане на временна организация

Заповед №539/06.12.2018 г. относно въвеждане на временна организация за моторни превозни средства за периода 06.12.2018 г. до 16.12.2018 г. , състояща се в забрана на движение на МПС по ул. „България“ №46 в отсечката от кръстовището на ул....