Заповед №182/30.04.2019 г. на основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.181 – 186 на Изборния кодекс

Заповед №182/30.04.2019 г. на основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.181 – 186 на Изборния...

Заповед №148/01.04.2019 г. относно утвърждаване на 24 избирателни секции за провеждане на избора за Европейски парламент

Заповед №148/01.04.2019 г. относно утвърждаване на 24 избирателни секции в Община Ивайловград за провеждане на избори за членове на Европейски парламент от РБ, насрочени за 26 май 2019...

Заповед №121/ 19.03.2019 г.

Заповед №121/ 19.03.2019 г. относно въведена забрана за свободната и безстопанствена паша на селскостопански животни и птици на територията на община...

Заповед №107/07.03.2019 г.

Заповед №107 / 07.03.2019 г. във връзка със започване на ремонтни дейности по ул. „Орфей“ в отсечката от кръстовището на ул. „Орфей“ с ул. „България“, до кръстовището на ул. „Орфей“ с ул. „Климент...