ПЕРСОНАЛЪТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ В ИВАЙЛОВГРАД С ОТРИЦАТЕЛНИ ПРОБИ ЗА COVID-19

ПЕРСОНАЛЪТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ В ИВАЙЛОВГРАД С ОТРИЦАТЕЛНИ ПРОБИ ЗА COVID-19

Общо 29 учители, помощник-учители, медицински сестри и готвачи или на практика – целият педагогически и непедагогически персонал в детските градини и ясли са показали отрицателен резултат, от проведените изследвания с тестове, преди първия присъствен ден, в...
ПРОВЕДЕ СЕ СРЕЩА НА КМЕТА С ХОТЕЛИЕРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ПРОВЕДЕ СЕ СРЕЩА НА КМЕТА С ХОТЕЛИЕРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

По покана на Кмета на община Ивайловград – Диана Овчарова, и на Директора на Общински исторически музей – Ивайловград, г-жа Величка Чорбаджиева, се проведе работна среща с хотелиерите на територията на общината. Предстоящият туристически сезон и мерките, които ще...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОПАСНИ СГРАДИ

ДО НЕИЗВЕСТНИ И/ИЛИ НЕ ОТКРИТИ НА АДРЕС СОБСТВЕНИЦИ/АДРЕСАТИ СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОПАСНИ СГРАДИ   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че във връзка с констатирани опасни сгради на територията на община Ивайловград са издадени...