147 ГОДИНИ БЕЗ АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

147 ГОДИНИ БЕЗ АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

Със заупокойна молитва, отслужена от Отец Георги, започна честването на 147 години от гибелта на Апостола на българската свобода – Васил Левски. Отбелязването на паметната дата продължи с почетни слова от кмета на община Ивайловград – г-жа Диана Овчарова, и завърши с...
ПИСМО ОТ ВиК – ХАСКОВО

ПИСМО ОТ ВиК – ХАСКОВО

Във връзка с писмо от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Хасково, относно влошаване на качествата на водата – черпена от съществуващите водоизточници, и трайното и константно намаляване на общия водочерпен дебит от съществуващите съоръжения, Ви уведомяваме, че...