ПОКАНА ДО ЖИВУЩИТЕ В ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ С АДРЕС УЛ. „ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ” № 3 И УЛ. „ГЕО МИЛЕВ” № 18

До живущите в жилищни сгради с адрес: ул. „Шести септември” № 3 ул. „Гео Милев” № 18 Каним Ви да присъствате на работна среща, част от информационна кампания по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01 „Прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в многофамилни...

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ НА УЛИЦИТЕ „ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ“ №3 И „ГЕО МИЛЕВ“ №18

На 26-ти юли 2018 г. /четвъртък/ в сградата на Община Ивайловград, заседателна зала 307, ще се проведе информационна кампания, под формата на работна среща по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01 „Прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в многофамилни...

ПОКАНА ДО ЖИВУЩИТЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДРЕС УЛ. „АРМИРА” № 6

    До живущите в жилищна сграда с адрес ул. „Армира” № 6 П О К А Н А Каним Ви да присъствате на работна среща, част от информационна кампания по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01 „Подобряване качеството на живот, чрез прилагане мерки за повишаване...

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. „АРМИРА“ №6

      На 26-ти юли 2018 г. /четвъртък/ в сградата на Община Ивайловград, заседателна зала 307, ще се проведе информационна кампания, под формата на работна среща по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01 „Подобряване качеството на живот, чрез прилагане...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА 06.08.2018 г. от 11:00 ч.

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл. 72, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 322/ 19.07.2018 г. на Кмета на Община...