О Б Я В Л Е Н И Е – „Социални услуги – Ивайловград“ предоставя почасови интегрирани и индивидуални услуги

Уважаеми жители на община Ивайловград, Във връзка с реализацията и изпълнението на Проект „Развитие на социалното предприемачество“, договор № BG05M9OP001-2.010-0712-C01 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския...

Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград – Свободни работни места към 16.01.2019

Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград Свободни работни места Към16.01.2019 БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 2 Контрольор, качество на продукти Средно, техническо 3 Машинен оператор Средно 10 Монтажник кабели Средно 3 Професионален приемен родител Средно 60 Шивач...
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЩЕ РАЗДАВА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЩЕ РАЗДАВА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, съфинансирана от ЕС, Българският Червен кръст – Хасково започва предоставянето на индивидуални пакети с хранителни продукти на общо 10 436 български...
ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Обявява конкурс за избор на „Здравен медиатор“ Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование –     Заявление по образец   Образец на заявлението се получава в...