Съобщение – Обява съгласно разпоредбите на чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС:

Дружество „Барон“ ООД, гр. Хасково съобщава  на засегнатата общественост, че има инвестиционно предложение:

“ Изграждане на кариера за добив на плочи цепени и на камък цепен и ломен в южен и централен фланг на концесионна площ „Стария даскал“ , землище на с. Кобилкино, община Ивайловград, област Хасково. “

В дружеството на адрес: гр. Хасково 6300, пл. Спартак 10, информацията за инвестиционното предложение е в наличност на хартиен и електронен носител. Същата е на разположение за срок от 14 дни, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. , считано от 06.12.17. Становища и мнения се приемат на място, по телефон и на e-mail – baron_ood@abv.bg; baronood@abv.bg. Телефон за връзка: 0894711934