Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград

Свободни работни места

Към 13.06.2018

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Помощник готвач Опит
2 Контрольор, качество на продукти Средно, техническо
3 Машинен оператор Средно
5 Монтажник кабели Средно
2 Сервитьор Средно
2 Крупие Средно
1 Готвач Средно,проф. и опит
2 Шофьор на автобус Категория „Д“
1 Продавач консултант Средно
3 Професионален приемен родител Средно
10 Животновъди (овце)  
10 Общ работници /секачи/ За Ивайловград
2 Общ работници  
1 Отчетник Лаборант  
1 Експедитор, стоки и товари Средно
1 Техник ел. машини и апарати Средно, международен опит

ДБТСвиленград няма трайно незаети свободни работни места.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“-СВИЛЕНГРАД

УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 6

СВИЛЕНГРАД 6500

за контакт  тел. 0379/71475

bt911@mbox.contact.bg

ФИЛИАЛ – ЛЮБИМЕЦ

ПЛОЩАД 3-ти МАРТ

ЛЮБИМЕЦ 6550

за контакт тел. 03751/7254

bt911lub@mbox.contact.bg

ФИЛИАЛ – ИВАЙЛОВГРАД

Бул . „БЪЛГАРИЯ“ 56

ИВАЙЛОВГРАД 6570

за контакт тел. 03661/6073

bt911iv@mbox.contact.bg