Региони в растеж

Информация от работна среща по Фаза 1 по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01

Информация от работна среща по Фаза 1 по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01

Проекти по ОП „Региони в растеж“- Изтеглете и вижте ТУК

Информация за напредъка по проектите – Изтеглете и вижте ТУК

Административни договори – Изтеглете и вижте ТУК