Региони в растеж

Информация от работни срещи по Фаза 3 по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01

Информация от работни срещи по Фаза 3 по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01

Информация относно заключителна пресконференция ГПУ

Информация относно заключителна пресконференция СУ

Покана информационни кампании по проект №BG16RFOP001-2.001-0066-C01

Покана информационни кампании по проект №BG16RFOP001-2.001-0092-C01

Съобщение информационни кампании по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01

Съобщение информационни кампании по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01

Покана информационни кампании по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01

Покана информационни кампании по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C0111

Информация за напредъка на проектите от работна среща по Фаза 2 по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01

Информация за напредъка на проектите от работна среща по Фаза 2 по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01

Покана информационни кампании по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01

Покана информационни кампании по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01

Информация от работна среща по Фаза 1 по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01

Информация от работна среща по Фаза 1 по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01

Проекти по ОП „Региони в растеж“- Изтеглете и вижте ТУК

Информация за напредъка по проектите – Изтеглете и вижте ТУК

Административни договори – Изтеглете и вижте ТУК