Решения от Заседание №5 от 30.05.2024 г.

Решения от Заседание №5 от 30.05.2024 г. Приложение №1, изменено с Решение №66 от 30.05.2024 г. на ОбС Ивайловград Приложение №2, изменено с Решение №66 от 30.05.2024 г. на ОбС Ивайловград Приложение №3, изменено с Решение №66 от 30.05.2024 г. на ОбС Ивайловград...

Решения от Заседание №4 от 19.04.2024 г.

Решения от Заседание №4 от 19.04.2024 г. ПРОТОКОЛ №4 от 19.04.2024 г. Приложение към Решение №49 от 19.04.2024 г. - Списък с одобрени кандидати за процедури Ин витро Приложение към Решение №62 от 19.04.2024 г. - Разчет за финансиране на капиталови разходи Приложение...

Решения от Заседание №2 от 16.02.2024 г.

Решения от Заседание №2 от 16.02.2024 г. ПРОТОКОЛ №2 от 16.02.2024 г. Приложение №1 Бюджет 2024 г. Приложение №2 KR_2024_01_7602 -01 Приложение №3_Справка за разпределение на преходния остататък_ Приложение №4 - Списък на пътуващи Приложение №5 Индикативен годишен...

Решения от Заседание №1 от 24.01.2024 г.

Решения от Заседание №1 от 24.01.2024 г. Приложение към Решение №6 от 24.01.2024 г. - Списък маломерни 2023-2024 Приложение към Решение №7 от 24.01.2024 г. - Списък пасища 2023-2024 г.  Приложение 1 към Решение №1 от 24.01.2024 г. - Отчет МКБППМН 2023 Приложение към...

Решения от Заседание №12 от 19.12.2023 г.

Решения от Заседание №12 от 19.12.2023 г. Правилник-за-организацията-и-дейността-на-Общински-съвет-Ивайловград Приложение-№7-изменено-с-Решение-№175-от-19.12.2023-г.-на-ОбС-Ивайловград-1 Приложение-№9-изменено-с-Решение-№175-от-19.12.2023-г.-на-ОбС-Ивайловград-1...

Решения от Заседание №11 от 30.11.2023 г.

Решения от Заседание №11 от 30.11.2023 г. Приложение №1 към Решение №158 Приложения към Решение №159 от 30.11.2023 г. - Полски пътища Приложение №1 към Решение №162 от 30.11.2023 г. - Програма на НЧ Пробуда 1914 за 2024...

Приети решения

Рeшения от 07.08.2017 г. – изтегли от ТУК

Приложения към решения от 07.08.2017 г. – изтегли от ТУК

Решения от 22.06.2017 г. – изтегли от ТУК

Приложение към решение 57

Приложение 1 към решение 58 

Решения от 30.05.2017 г. – виж ТУК

Приложение N1 към решение 48 

Приложение N2 към решение 48

Приложение N3 към решение 48

Приложение N1 към решение 49

Приложение към решение 50

Приложения към решение 52 ТУК и ТУК

Приложение към решение 53

Решения от 04.05.2017 г – вижте ТУК

Приложение №1 към решение №29 от 04.05.2017 г. – вижте ТУК

Приложение №1 към решение №30 от 04.05.2017 г – вижте ТУК

Приложение №1 към решение №34 от 04.05.2017 г – вижте ТУК

Решения от 28.03.2017 г. – вижте ТУК

– Отчет за изпълнение на управленската програма на кмета на Община Ивайловград, за периода 04.11.2015 г. – 31.12.2016 г. – вижте ТУК

Решения от 27.02.2017 г. – вижте ТУК

Приложение №1 към решение №12 от 27.02.2017 г – вижте ТУК

Приложение №2 към решение №12 от 27.02.2017 г – вижте ТУК

Годишен план за ползване на дървесина от ОП „ОГП ИВАЙЛОВГРАД“ – вижте ТУК

График за ползване на дървесина от ОП „ОГП ИВАЙЛОВГРАД“- вижте ТУК

Решения от 30.01.2017 г. – вижте ТУК

Отчет за работата на Общински съвет и постоянните комисии към ОбС, за второто полугодие на 2016 г. -вижте ТУК

Отчет на Кмета на Община Ивайловград за изпълнение Решенията на Общински съвет Ивайловград за периода 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. -вижте ТУК

Годишен отчет на МКБППМН – вижте ТУК

Приложение №1 към Решение №5 от 30.01.2017 г. на ОбС -вижте ТУК

Приложение №2 към Решение №5 от 30.01.2017 г. на ОбС -вижте ТУК

Списък на общински пътища, съгл. Прил.2 – Програма за капитал. разходи 2017 към Реш.5 от 30.01.2017 на ОбС – вижте ТУК

Приложение №3  към Решение №5 от 30.01.2017 г. на ОбС -вижте ТУК

Приложение №4  към Решение №5 от 30.01.2017 г. на ОбС -вижте ТУК

Приложение №5  към Решение №5 от 30.01.2017 г. на ОбС -вижте ТУК

Приложение №6  към Решение №5 от 30.01.2017 г. на ОбС -вижте ТУК

Приложение №7 към Решение №5 от 30.01.2017 г. на ОбС-вижте ТУК

Приложение №8 към Решение №5 от 30.01.2017 г. на ОбС -вижте TУК

 

Приложение №9 към Решение №5 от 30.01.2017 г. на ОбС -вижте ТУК

 

Приложение №10 към Решение №5 от 30.01.2017 г. на ОбС -вижте ТУК

Приложение №1 към Решение №6 от 30.01.2017 г. на ОбС -вижте ТУК

 

Решения от 27.12.2016 г. – вижте ТУK

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ивайловград -вижте ТУК

Приложение №1  към решение №187 от  27.12.2016 г. на ОбС Ивайловград -вижте ТУК

Решение от 12.12.2016 г. – вижте ТУК

Решения от 28.11.2016 г. – вижте ТУК

Приложение към решение 157 от 28.11.2016 г. – вижте ТУК

Културен календар на Община Ивайловград за 2017 г. – вижте ТУК

Решение от 15.11.2016 г. – вижте ТУК

Приложение към решение 154 от 15.11.2016 г.- вижте

Решение от 08.11.2016 г. – вижте ТУК

Решения от 27.09.2016 г. – изтегли от ТУК

Приложение към решение 142 от 27.09.2016 г. – изтегли от ТУК

Решение от 09.09.2016 г. -изтегли от ТУК

Решения от 24.08.2016 г. – изтегли от ТУК

Отчет на Председателя на ОбС Ивайловград, решение 122 от 24.08.2016 – изтегли от ТУК

Отчет на кмета на Община Ивайловград, решение 123 от 24.08.2016 -изтегли от ТУК

Приложение към решение 124 от 28.08.2016 – изтегли от ТУК

Договор обществен ред и сигурност, приложение към решение 125- изтегли от ТУК

Решения от 07.07.2016 г.- изтегли от ТУК

Приложение 1 към решение 105 -вижте ТУК

Приложение 2 към решение 105 -вижте ТУК

Приложение 3 към решение 105 – вижте ТУК

Приложение 1 към решение 106 – вижте ТУК

Поименен списък за капиталови разходи – вижте ТУК

Решения от 13.06.2016 г. – изтегли от ТУК

Приложение към решение N79 – изтегли от ТУК

Решения от 27.04.2016 г.- изтегли от ТУК

Приложение към решение 52-изтегли от ТУК

Решение N3 OT 04.04.2016 г. – изтегли от ТУК

Приложение Реш.30 от 04.04.2016 – Годишен доклад за ОПР за 2015   – изтегли от ТУК

Приложение към Реш. №51 от 04.04.2016 – изтегли от ТУК

Решения от 29.02.2016 г. изтегли от ТУК

Отчет на плана на действие на община Ивайловград за 2015 г. изтегли от ТУК

Актуализиран план за действие на община Ивайловград за периода 2016 -2019 г. изтегли от ТУК

Приложение 1 към решение 16 от 29.02.2016 г. изтегли от ТУК

Приложение 2 към решение 16 от 29.02.2016 г. изтегли от ТУК

Приложение 3 към решение 16 от 29.02.2016 г. изтегли от ТУК

Методика за наемни цени привта с решение 17 от 29.02.2016 г. изтегли от ТУK

Решения от 26.01.2016 г. изтегли от ТУК

Отчет за работата на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към Обс, за второто полугодие на 2015 г – изтегли от ТУК

Отчет на кмета на община Ивайловград за изпълнение решенията на ОбС Ивайловград за периода 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г. – изтегли от ТУК

Приложение 1 към решение 5 -изтегли от ТУК

Приложение 2 към решение 5 – изтегли от ТУК

Приложение 3 към решение 5 изтегли от ТУК

Приложение 4 към решение 5 изтегли от ТУК

Приложение 4.1 към решение 5 изтегли от ТУК

Приложение 5 към решение 5 изтегли от ТУК

Приложение 6 към решение 5 изтегли от ТУК

Приложение 7 към решение 5 – изтегли от ТУК

Приложение 8 към решение 5 – изтегли от ТУК

Приложение 9 към решение 5 – изтегли от ТУК

Приложение 10 към решение 5 – изтегли от ТУК

Годишен отчет на МКБППМН – изтегли от ТУК

Решения от 17.12.2015 г. изтегли от ТУК

Поименен списък за капиталови разходи за 2015 г. – Приложение към решение 126 от 17.12.2015 г. изтегли от ТУК

Програма за управление на община Ивайловград за мандат 2015 – 2019 г. – Приложение към решение 127 от 17.12.2015 г. изтегли от ТУК

Културен календар на община Ивайловград за 2016 г. – Приложение към решение 128 от 17.12.2015 г. изтегли от ТУК

Годишен план за младежта на община Ивайловград за 2016 г. – Приложение към решение 129 от 17.12.2015 г. изтегли от ТУК

Спортен календар на община Ивайловград за 2016 г. – Приложение към решение 130 от 17.12.2015 г. изтегли от ТУК

Решения от 26.11.2015 г. изтегли от ТУК

Приложение N 1 към решение 113 от 26.11.2015 г. изтегли от ТУК

Приложение N 1 към решение 121 от 26.11.2015 г. изтегли от ТУК

Решения от 04.11.2015 г. изтегли от ТУК

Решение от 23.09.2015 г. изтегли от ТУК 

Решения от 10.09.2015 г. изтегли от ТУК

Информация за изпълнението на бюджета на община Ивайловград за първото шестмесечие на 2015 г. изтегли от ТУК

Решения от 13.08.2015 г. изтегли от ТУК

Отчет на Председателя за работата на ОбС за първото полугодие на 2015 г изтегли от ТУК

Отчет на Кмета за изпълнение решенията на ОбС за първото полугодие на 2015 г. изтегли от ТУК

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Ивайловград изтегли от ТУК

Карти за стратегията на Социални услуги изтегли от ТУК

Решение от 27.07.2015 г. изтегли от ТУК

Решения от 30.06.2015 г. изтегли от ТУК

Към Отчета на бюджет 2014 -приложение N1 към решение 74 от 30.06.2015 г. изтегли от ТУК

Към Отчета на бюджет 2014 – приложение N 2 към решение 74 от 30.06.2015 г изтегли от ТУК 

Към Отчета на бюджет 2014 – приложение N 3 към решение 74 от 30. 06.2015 г. изтегли от ТУК

Отчет за общинския дълг за 2014 г – приложение 1 към решение 75 от 30.06.2015 г изтегли от ТУК

РЕШЕНИЯ ОТ 11.06.2015 Г. изтегли от ТУК

Приложение N ПИ – 1 към решение N 53 за промяна в капиталовия списък изтегли от ТУК

Правилник за ‘ин витро“ процедури може да изтеглите от ТУК

Приложение N1 към решение N55 за придобиване на вещи от ОП “Спектър“ изтегли от ТУК

РЕШЕНИЯ ОТ 04.05.2015 Г. – изтегли от ТУК

Приложение N1 към Решение N43 /списъци на свободните мери и пасища/ – изтегли от ТУК

Отчет за дейността на НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград – изтегли от ТУК

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ивайловград – ТУК

Общинска програма за закрила на детето – изтегли от ТУК

Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Ивайловград за 2013 г. – изтегли от ТУК

РЕШЕНИЕ ОТ 31.03.2015 Г. – изтегли от ТУК

Прогноза за 2015 г. – изтегли от ТУК

Отчет за изпълнение на Програмата за управление за третата година от мандат 2011-2015 година – изтегли от ТУК

Отчет работна комисия – изтегли от ТУК

 

РЕШЕНИЕ ОТ 24.02.2015 Г. – изтегли от ТУК

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 10.02.2015 Г. – изтегли от ТУК

Бюджет за 2015 година – изтегли от ТУК

План – график просрочени задължения – изтегли от ТУК

Преходен остатък – изтегли от ТУК

Капиталови разходи 2015 г. – изтегли от ТУК

Списък пътища 2015 г. – изтегли от ТУК

Индикативен годишен разчет за сметките по средствата от ЕС в лева – изтегли от ТУК

Численост на персонала – изтегли от ТУК

Планови разходи за заплати – узтегли от ТУК

Списък на пътуващи учители – изтегли от ТУК

Спектър параграфи – изтегли от ТУК

Прогноза за 2014 г. – изтегли от ТУК

Второстепенни разпределители – изтегли от ТУК

Намерение за поемане на нов дълг през 2015 г. – изтегли от ТУК

Протокол на публично обсъждане на Бюджет от  01.12. 2014 г. – изтегли от ТУК

Отчет на МКБППМН – изтегли от ТУК

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 15.01.2015 Г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Отчет на  Кмета на Община Ивайловград за изпълнение Решенията на Общински съвет Ивайловград за периода 01.07.2014 г. до 31.12.2014 г. – може да изтеглите от ТУК

Отчет за работата на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към ОбС, за второто полугодие на 2014 година – може да изтеглите от ТУК

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 18.12.2014 Г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Разчет за финансиране на капиталови разходи през 2014 г. изтегли от ТУК и ТУК

Приложение N1 изтеглете от  ТУК

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 17.11.2014 Г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Капиталов списък – всички раздели изтегли от ТУК

Капиталов списък – раздел Б изтегли от ТУК

Капиталов списък – раздел В изтегли от ТУК

Спортен календар 2015 г. изтегли от ТУК

 

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 04.11.2014 Г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 22.10.2014 Г- – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Приложение към Решение №110 от 22.10.2014 г. за ИПГВР – изтегли от ТУК

Културен  календар  за 2015 г. – приет с Решение №114 от 22.10.2014 г. – изтегли от ТУК

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 19. 08. 2014 Г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Отчет на кмета за първо полугодие на 2014 г. – виж ТУК

Приложения към решение N96 виж ТУК

Приложение към решение N97 виж ТУК

Приложение към решение N97 виж ТУК

Правилник за партньорство и координация към решение N94 виж ТУК

Методология за мониторинг към решение N94 виж ТУК

Анализ към решение N94  виж ТУК

Матрица на индекаторите към решение N94 виж ТУК

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 10. 07. 20141 Г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 08.07.2014 Г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

– Отчет за работата на Общински съвет Ивайловград за първото полугодие – изтегли от ТУК

– Капиталов раздел Б – изтегли от ТУК

-Капиталов раздел В – изтегли от ТУК

-Общ капиталов радел – изтегли от ТУК

-Последваща оценка на ОПР Ивайловград 2007 – 2013 година – Изтегли от ТУК

– План за развитие на общината изтегли от ТУК 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 09.06.2014 Г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

– Годишен отчет за изпълнение на програмата за дейност на НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград – изтели от ТУК

– Опорен план на Ивайловград 1-ва част – изтегли от ТУК

– Опорен план на  Ивайловград 2-ра част – изтегли от ТУК

– Разделение на демографски и териториален ресурс в Община Ивайловград към 2011 година – изтегли от ТУК

– Корегирано задание с опорен план за изработване на ОУП – изтегли от ТУК

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 04. 04. 2014 Г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Приложение N 1 – Отчет на бюджет 2013  – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Приложения N 2 – Отчет на извънбюджетни сметки и фондове към 31. 12. 2013 г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Приложение N 3 – Отчет на извънбюджетни сметки за 2013 г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Приложение N 4 – Годишен доклад за ОПР за 2013 година – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 11.03.2014 Г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Приложение N 1 – изтегли от ТУК

Приложение N 2- изтегли от ТУК

Приложение N 3 – изтегли от ТУК

Приложение N  4 – изтегли от ТУК

Приложение N 5 – изтегли от ТУК

Приложение N 6 – изтегли от ТУК

Приложение N 7 – изтегли от ТУК

Приложение N 8 – изтегли от ТУК

Приложение N 9 – изтегли от ТУК

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 06. 03. 2014 Г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Методика за оценка на критериите и класиране на кандидатите, участващи в конкурса за

обществен превоз на пътници по автобусни линии – изтегли от ТУК

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 11.02.2014 Г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

-Отчет Програма за управление – изтегли от ТУК

-Отчет на Председател за второто полугодие за 2013 г. – изтегли от ТУК

-Отчет на Кмета за второто полугодие за 2013 г.- изтегли от ТУК

-Отчет на Местната комисия за противообществени прояви – изтегли от ТУК

-Културен календар за 2014 година – изтегли от ТУК

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 30.12.2013 Г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 20.12. 2013 Г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 09. 12. 2013 Г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

-Приложение 1 към решение 141 (актуализация на бюджета) – изтегли от ТУК

– Приложение 1 към решение 143 (структура на общинска администраця Ивайловград) – изтегли от ТУК

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОТ 21.10.2013 Г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОТ 17.09.2013 Г. – ИЗТЕГЛИ ТУК

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОТ 17.07.2013 Г. – ИЗТЕГЛИ ТУК

Отчет на кмета на община Ивайловград за II-ро полугодие на 2013 г. – изтегли ТУК

Отчет на председателя на ОбС за I-во полугодие на 2013 г. – изтегли ТУК

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОТ 19.06.2013 Г. – ИЗТЕГЛИ ТУК

– Отчет за изпълнение на Програма за енергийна ефективност на Община Ивайловград за периода 2012 – 2015 г. – изтегли от ТУК

– Приложение 1 – изтегли от ТУК

– Отчет за дейността на Комисията по обществен ред и сигурност за периода 14.03.2012 гт. – 14.03.2013 г. – изтегли от ТУК

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОТ 22.05.2013 Г. – ИЗТЕГЛИ ТУК

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за дейността на читалището за 2012 г. – изтегли от ТУК

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОТ 13.05.2013 Г. – ИЗТЕГЛИ ТУК

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОТ 28.03.2013 Г. – ИЗТЕГЛИ ТУК

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОТ 07.03.2013 Г. – ИЗТЕГЛИ ТУК

– Приложение 1 към към Решение 25 – изтегли от ТУК

– Приложение 2 към към Решение 25 – изтегли от ТУК

– Приложение 3 към към Решение 25 – изтегли от ТУК

– Приложение 1 към към Решение 26 – изтегли от ТУК

– Приложение 2 към към Решение 26 – изтегли от ТУК

– Приложение 3 към към Решение 26 – изтегли от ТУК

– Приложение 4 към към Решение 26 – изтегли от ТУК

– Приложение 5 към към Решение 26 – изтегли от ТУК

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОТ 07.02.2013 Г. – ИЗТЕГЛИ ТУК

– План за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация, в община Ивайловград – изтегли от ТУК

– Годишен отчет на МКБППМН за 2012 – изтегли от ТУК

– Традиционни културни инициативи 2013 – изтегли ТУК

– Отчет за работата на общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към ОбС за второто полугодие на 2012 – изтегли от ТУК

– Отчет за изпълнение Решенията на Общински съвет Ивайловград за периода за второто полугодие на 2012 г. – изтегли от ТУК