Дарина Кисьова е родена на 11.03.1977 година в град Ямбол. Учи в родния си град и през 1994 година завършва в Политехническа гимназия „Васил Левски” . След това завършва висше образование в Стопанската академия „Димитър Ценов” в град Свищов.

От януари 2000 година до август 2010 година работи в Бюрото по труда в Ивайловград, а след това до избирането й за общински съветник е на работа в частна фирма като счетоводител.

Избрана е за председател на Общински съвет Ивайловград през мандат 2011 – 2015 г.

Преизбрана за председател на общински съвет за мандат 2015 – 2019 г.

 

 

 

                                       ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД:

Снежка Николова Делииванова

Мехмед Мюмюн Хасан

 

 

e-mail: obsivaylovgrad@abv.bg        тел: 0889 567 331     стая: 204