Председателският съвет е организационна структура със съвещателни, контролни и информационно-аналитични функции на пряко подчинение на Председателя на ОбС.

Състав на председателския съвет:

1. Дарина Кисьова – Зафирова

2. Снежка Николова Делииванова

3. Мехмед Мюмюн Хасан

4. Златил Димитров Хаджиев

5. Николина Райкова Николова

6. Красимир Илиев Димитров

7. Стоян Димитров Стоянов