Постоянни комисии

КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД МАНДАТ 2015 – 2019

Комисия по бюджет, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси:

 • Дарина Михайлова Кисьова-Зафирова – председател
 • Красимир Илиев Димитров – секретар
 • Златил Димитров Хаджиев – член
 • Мехмед Мюмюн Хасан – член
 • Стефан Иванов Танев – член

Комисия по социална политика и образование:

 • Снежка Николова Делииванова – председател
 • Николина Димитрова Райкова–Николова  – секретар
 • Венцислав Славов Токов – член
 • Стефка Костадинова Тамахкярова – член
 • Мехмед Мюмюн Хасан – член

Комисия по култура, туризъм и спорт:

 • Николина Димитрова Райкова–Николова  – председател
 • Красимир Илиев Димитров – секретар
 • Снежка Николова Делииванова – член
 • Цанко Асенов Дюлев – член
 • Йордан Николов Араджиев – член

Комисия по общинска собственост, ТСУ и аграрна политика:

 • Златил Димитров Хаджиев – председател
 • Венцислав Славов Токов – секретар
 • Иван Желязков Димитров – член
 • Стоян Димитров Стоянов – член
 • Мехмед Мюмюн Хасан – член

Комисия по европейски проекти и програми:

 • Красимир Илиев Димитров – председател
 • Иван Желязков Димитров – секретар
 • Снежка Николова Делииванова – член
 • Цанко Асенов Дюлев – член
 • Йордан Николов Араджиев – член