ИЗВЕСТИЕ №4 от 04.06.2021 г.

  И  З  В  Е  С  Т  И  Е    № 4 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 1 от ПОДОС   СВИКВАМ Общински съвет Ивайловград на Четвърто заседание за 2021 година, което ще се проведе на 09.06.2021 г. /сряда/ от 16.30 […]