Архив решения

Решения от заседание №2 от 15.04.2020 г.

Решения от заседание №2 от 15.04.2020 г. Приложение №1 към Решение №33 от 15.04.2020 г. – Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Ивайловград Приложение към Решение № 34 от 15.04.2020 г. – Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и […]

повече информация

Решения от заседания №1 от 06.02.2020 г.

Решения от заседание №1 от 06.02.2020 г. Приложение към решение №1 – Отчет за работата на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към Общински Съвет Приложение към Решение №2 – О Т Ч Е Т на Кмета на Община Ивайловград за изпълнение Решенията на Общински съвет Ивайловград за периода 01.08.2019 г. до 31.12.2019 г. Приложение […]

повече информация

Решения от заседание №13 от 23.12.2019 г.

Решения от заседание №13 от 23.12.2019 г. Програма за управление на Кмета на община Ивайловград за мандат 2019 – 2023 година РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ Прил. към Реш. № 159 – Културен календар на община Ивайловград за 2020 г. Прил. към Реш. № 160 – Спортен календар на община Ивайловград за 2020 г. […]

повече информация

Решения от заседание №6 от 27.08.2019 г.

Решения от заседание №6 от 27.08.2019 г. Приложение № 1 към Решения №83 – Уточнен план – Отчет 2018 г. Приложение № 2 към Решения 83 – Отчет СЕС КСФ РА 2018 приложение № 3 към Решение 83 – Капиталови разходи 2018 г. Приложение 1 към Решения 84 – Общински дълг 2018 Приложение към Решение […]

повече информация

Архив известия

Архив заповеди

Архив програми и отчети

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

Архив наредби и правилници

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ивайловград, приета с Решение № 63 от 29.06.2020 г.

1-Наредба-за-изграждане-и-опазване-на-зелената-система-на-територията-на-община-Ивайловград-приета-с-Решение-№-63-от-29.06.2020-г.

повече информация

Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Наредба-за-определянето-и-администрирането-на-местни-такси-и-цени-на-услуги-на-територията-на-община-Ивайловград Приложение № 1, изменено с Решение № 160 от 21.12.2020 г. на Общински съвет Ивайловград Прил.№1,2,3 към чл. 16а, прието с Решение №149 от 19.12.2018 г. на ОбС Ивайловград Приложение № 2 изменено с Решение №149 от 19.12.2018 г. на ОбС Ивайловград Приложение-№-3-изменено-с-Решение-№47-от-28.05.2020-г.-на-ОбС-Ивайловград Приложение №4 прието с Решение №93 от 07.08.2017г. на Общински съвет Ивайловград […]

повече информация

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ивайловград

Община Ивайловград обявява до всички заинтересовани лица обществено обсъждане на Проект на „Наредба за опазване на зелената система на територията на община Ивайловград“. То ще се проведе  на 27 март 2020 г. (петък) от 16:30 часа, в зала №307 намираща се на третия етаж в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49. Целта […]

повече информация

НАРЕДБА за условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпостранените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград Приета с Решение № 150 от 19.12.2018 г. на Общински съвет- Ивайловград ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 893/09.12.2019 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО

Н А Р Е Д Б А За условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпостранените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград

повече информация

Н А Р Е Д Б А За условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпространените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград

Н А Р Е Д Б А За условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпространените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград

повече информация

Архив заповеди

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.