Архив решения

Решения от заседание №7 от 23.09.2020 г.

Решения от заседание №7 от 23.09.2020 г. Приложение № 1 към Решение № 98 от 23.09.2020 г. на ОбС Ивайловград-уточнен план_отчет 2019 г Приложение № 2 към Решение № 98 от 23.09.2020 г. на ОбС Ивайловград . Отчет_СЕС- КСФ_РА_2019 приложение № 3 към Решение № 98 от...

повече информация

Архив заповеди

Архив програми и отчети

Архив наредби и правилници

Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Ивайловград, приета с Решение №64 от 29.06.2020 г.

Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Ивайловград, приета с Решение №64 от 29.06.2020...

повече информация

Архив заповеди