Архив заповеди

Заповед № 492/ 08.11. 2019 г. относно предприемане на превантивни мерки с цел намаляване на последствията на населението осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на община Ивайловград при усложенена зимна обстановка през сезон 2019 – 2020

повече информация

Архив програми и отчети

Архив наредби и правилници

НАРЕДБА за условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпостранените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград Приета с Решение № 150 от 19.12.2018 г. на Общински съвет- Ивайловград ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 893/09.12.2019 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО

повече информация

Архив заповеди