НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК