Заповеди №359 – 371 от 26.07.2021 г. относно определяне спечелилите участници в конкурси за земеделски земи

ЗАПОВЕД №359 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №360 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №361 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №362 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №363 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №364 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №365 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №366 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №367 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №368 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №369 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №370 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №371 / 26.07.2021 г.

Заповеди и протоколи за класирани кандидати за участие в публично оповестени конкурси за оттаване под наем земеделски земи в землищата на селата Плевун, Меден бук, Мандрица, Конници, Железино и Розино

Заповед №347 / 22.07.2021 г. – с. Конници

Заповед №346 / 22.07.2021 г. – с. Меден бук

Заповед №345 / 22.07.2021 г. – с. Гугутка

Заповед №348 / 22.07.2021 г. – с. Мандрица

Заповед №349 / 22.07.2021 г. – с. Плевун

Заповед №340 от 22.07.2021 г. – с. Железино

Заповед №341 от 22.07.2021 г. – с. Розино

Заповед №316/02.07.2021 г. относно създаване на транспортна организация за произвеждане на Парламентарни избори 2021 г.

Заповед №316/02.07.2021 г. относно създаване на транспортна организация за произвеждане на Парламентарни избори 2021 година.

Списък на автомобили за разнос на изборни материали в община Ивайловград на 10 юли 2021 г.

Транспортна схема за извозване членовете на СИК

Заповед №301 от 24.06.2021 г. относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс

Заповед №301 от 24.06.2021 г. относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, на свободни общински недвижими имоти

ЗАПОВЕД №215/ 04.05.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движение за МПС

ЗАПОВЕД №215/ 04.05.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движение, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Армира“, в отсечката от ул. „Първомайска“ до ул. „Шести септември“

Заповед №196 / 13.04.2020 г.

Заповед №196 / 13.04.2020 г. относно въведена временна организация за движението за МПС, състояща се в забрана за движение по ул. „Армира“, в отсечката от ул. „Първомайска“ до ул. „Шести септември“ от 13.04.2020 г. до 30.04.2020 г.

ЗАПОВЕД №173 ОТ 31.03.2020 Г.

ЗАПОВЕД №173 от 31.03.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движението на МПС, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Армира“, в отсечката с ул. „Първомайска“ до ул. „Шести септември“ от 31.03.2020 г. /вторник/ до 10.04.2020  г. /петък/.

Заповед № 130/10.03.2020 г. относно обявяване на открит конкурс за възлагане на изпълнение на услуга „Попълване и отглеждане на тополови култури“

Заповед № 130/10.03.2020 г. относно обявяване на открит конкурс за възлагане на изпълнение на услуга „Попълване и отглеждане на тополови култури“ за обект №2003 в района на община Ивайловград 

 

Заповед №128/10.03.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движение за МПС

Заповед №128/10.03.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движение за МПС, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Армира“ в отсечката от ул. „Първомайска“ до ул. „Ген.Александър Танев“ от 10.03.2020 г. до 20.03.2020 г. 

Заповед № 121/ 09.03.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движението

Заповед № 121/ 09.03.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движението за МПС, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Армира“, в отсечката от ул. „Шести септември“ до ул. „Ген.Александър Танев“.

Заповед №111/ 06.03.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движението

Заповед №111/ 06.03.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движението за моторни превозни средства, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Христо Ботев“ в отсечката от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Любен Каравелов“ от 09.03.2020 г. до 20.03.2020 г. включително.

Заповед № 094/ 20.02.2020 г. относно въвеждане на временна организация за движение

Заповед №094/ 20.02.2020 г. относно въвеждане на временна организация за движение за МПС, състояща се в забрана за движение по ул. „Христо Ботев“ в отсечката от кръстовището на ул. „Христо Ботев“ с ул. „България“ до кръстовището на ул. „Христо Ботев“ с ул. „Г.С.Раковски“

Заповед № 071/13.02.2020 г. относно въвеждане на временна организация

Заповед № 071/13.02.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движение на МПС, състояща се в забрана за движението по ул. „Климент Охридски“ в отсечката от ул. „Пейо Яворов“ до ул. „Орфей“ от 17.02.2020 г. до 28.02.2020 г. 

Заповед № 067/ 12.02.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движение

Заповед № 067/ 12.02.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движението на МПС по ул.“България“ за отсечката от кръстовището й с ул. „Любен Каравелов“ до кръстовището й с ул. „Иван Вазов“.

Заповед №019 / 17.01.2020 г. относно въведена организация за движението на МПС, състояща се в забрана за движение по ул. „Св. Климент Охридски“

Заповед №019 / 17.01.2020 г. относно въведена организация за движението на МПС, състояща се в забрана за движение по ул. „Св. Климент Охридски“

Заповед № 589 от 20.12.2019 г. относно въвеждане на временна организация на движението

Заповед № 589 от 20.12.2019 г. относно въвеждане на временна организация на движението за моторни превозни средства, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Климент Охридски“ в отсечката от кръстовището на ул. „Раковска“ и ул. „Пейо Яворов“ в часовия интервал от 08.00 ч. до 17:30 ч. на 20.12.2019 г.

Заповед № 492/ 08.11. 2019 г. относно предприемане на превантивни мерки с цел намаляване на последствията на населението осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на община Ивайловград при усложенена зимна обстановка през сезон 2019 – 2020

Заповед № 492/ 08.11. 2019 г. относно предприемане на превантивни мерки с цел намаляване на последствията на населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на община Ивайловград при усложенена зимна обстановка през сезон 2019 – 2020

Заповед №398/04.09.2019 г. – Образуване на 25 избирателни секции в Община Ивайловград за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 Октомври 2019 г.

Заповед №398/04.09.2019 г. относно образуване на 25 избирателни секции в Община Ивайловград за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 Октомври 2019 г.

Заповед №357/ 02.08.2019 г.

Заповед №357 / 02.08.2019 г. относно въвеждане на временна организация на движението за моторни превозни средства, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „България“ от кръстовището с ул. „Волгоград“ до Районен Съд – Ивайловград.

Заповед №353/29.07.2019 г.

Заповед №353/29.07.2019 г. относно въвеждане на временна организация на движението за моторни превозни средства, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „България“ от кръстовището с ул. „Волгоград“ до Районен съд – Ивайловград, поради извършване на ремонтни дейности.

Заповед №348/26.07.2019 г.

Заповед №348/26.07.2019 г. относно въведена временна организация на движението от 29.07.2019 г. (понеделник) до 24.08.2019 г. (събота) за моторни превозни средства, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Съединение“ в отсечката между ул. „Младост“ и ул. „Кокиче“.

Заповед №294/10.06.2019 г.

Заповед №294/10.06.2019 г. относно въведена временна организация на движението, състояща с в забрана за движение на МПС по ул. „Съединение“. в отсечката от кръстовището на ул. „Съединение“ с ул. „Стара планина“, до кръстовището на ул. „Съединение“ с ул. „Антим I“ от 15.06.2019 г. до 30.06.2019 г.

Заповед №263А / 29.05.2019 г.

Заповед №263А / 29.05.2019 г. относно въведена временна организация на движението за моторни превозни средства, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Съединение“ в отсечката между ул. „Минзухар“ и ул „Манастирска“

Заповед №182/30.04.2019 г. на основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.181 – 186 на Изборния кодекс

Заповед №182/30.04.2019 г. на основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.181 – 186 на Изборния кодекс

Заповед №148/01.04.2019 г. относно утвърждаване на 24 избирателни секции за провеждане на избора за Европейски парламент

Заповед №148/01.04.2019 г. относно утвърждаване на 24 избирателни секции в Община Ивайловград за провеждане на избори за членове на Европейски парламент от РБ, насрочени за 26 май 2019 г.

Заповед №107/07.03.2019 г.

Заповед №107 / 07.03.2019 г. във връзка със започване на ремонтни дейности по ул. „Орфей“ в отсечката от кръстовището на ул. „Орфей“ с ул. „България“, до кръстовището на ул. „Орфей“ с ул. „Климент Охридски“.

Заповед №045 / 30.01.2019 г.

Заповед №045 / 30.01.2019 г. относно открит конкурс по т.1: „Сеч и разкройване на дървесина, която се добива и продава на територията на община Ивайловград, извоз до временен склад и кубиране на отсечена дървесина от Обект №1901, включен в териториалния обхват на дейност на ОП „ОГП Ивайловград“

Приложение №1 Заявление за участие

Приложение №2 Декларация по чл.18, ал.1, т.3, а, г, е

Приложение №3 Декларация по чл.18, ал.1, т.3, б, в, д, ж

Приложение №4 Техническа възможност

Приложение №5 Декларация за оглед

Приложение №6 Декларация за приемане условията на договора

Приложение №7 Декларация задължения

Приложение №8 Ценова оферта

Приложение №10 – График

СПИСЪК НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС по реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“

Заповед №594 / 27.12.2018 г.

Заповед №594 / 27.12.2018 г. относно временна организация на движение за моторни превозни средства за периода 28.12.2018 г. до 29.12.2018 г., включително състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Беломорска“ в отсечката от кръстовището на ул. „Беломорска“ с ул. „Възрожденска“ до кръстовището на ул. „Беломорска“ с ул. „Съединение“.

Заповед №539/06.12.2018 г. относно въвеждане на временна организация

Заповед №539/06.12.2018 г. относно въвеждане на временна организация за моторни превозни средства за периода 06.12.2018 г. до 16.12.2018 г. , състояща се в забрана на движение на МПС по ул. „България“ №46 в отсечката от кръстовището на ул. „България“ с ул. „Волгоград“ до ул. „България“ №46 (Ловно сдружение)

Заповед №432 / 08.10.2018 г. 

Заповед №432 / 08.10.2018 г. във връзка с чл. 15, ал. 4 и чл. 12, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА – ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане изпълнението на дейностите в горски територии – общинска собственост в териториалния обхват на дейност на ОП „ОГП Ивайловград” по обособени позиции: Обект №1 – Почвоподготовка, Обект №2 – Залесяване и отглеждане на тополови култури:

Условия за провеждане на открит конкурс  (Обекти 1 и 2)

Заявление-открит конкурс (Обекти 1 и 2)

Ценово предложение – оферта

Проекто – договор

Препоръка за търговска репутация

Декларация дейности (Обект 1 и 2)

Декларация коректност (Обект 1 и 2)

Декларация по чл.18 (Обект 1 и 2)

Заповед №424 от 02.10.2018 г.

Заповед №424 от 02.10.2018 г. във връзка с въвеждане на временна организация на движението за моторни превозни средства, състоящата се в забрана за движение на ул. „Иван Вазов“ в отсечките на ул. „Иван Вазов“ с ул. „България“, ул. „Гео Милев“ с ул. „България“, ул. „Гео Милев“ с ул. „Л. Каравелов“, ул. „Хр. Ботев“ с ул. „България“, ул. „Хр.Ботев“ с ул. „Л.Каравелов“.

Заповед №409 от 18.09.2018 г.

Заповед №409 от 18.09.2018 г. във връзка с въвеждане временна организация на движението за МПС , състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „България” в отсечката от ул. „Ал. Стамболийски” до ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, във връзка с извършване на строително-монтажни работи по подреждане на паважна настилка.

Заповед №391 / 31.08.2018 г.

Заповед №391/ 31.08.2018 г. относно забрана за събиране на средства от родителите на децата в задължителна предучилищна и училищна възраст за материали и консумативи, които нямат правно основание.

Законът за предучилищното и училищното образование е уредил правото на учениците и на децата в задължителна предучилищна възраст на безплатно образование в държавните и общинските училища и детски градини. Безплатното образование включва правото да не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, и използването на материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата и учениците безвъзмездно. Събирането на средства от родителите за материали и консумативи за подобряване на материалната база и за други текущи разходи по издръжката на процеса на възпитание и обучение в общинските и държавните училища и детски градини няма правно основание. Родителите на децата и учениците имат задължение да заплащат само нормативно определените такси в Закона за предучилищното и училищно образование, както и в Наредби, приети от Общински съвет – Ивайловград.

Заповед №288/28.06.2018 г. – Допълнение към Заповед №281/27.06.2018 г.

В следствие на продължилите интензивни дъждове в общината през последното денонощие, по описаните в документа по-долу, пътища е нарушена инфраструктурата, образували са се наноси, свлачища и пропадания. Пътищата са непроходими.

Заповед №288/28.06.2018 г. – Допълнение към Заповед №281/27.06.2018 г.

Кметът на Община Ивайловград обявява частично бедствено положение на територията на с.Ленско, с.Соколенци и с. Меден бук със Заповед №281/27.06.2018 г.

Кметът на Община Ивайловград обявява частично бедствено положение на територията на с.Ленско, с.Соколенци и с. Меден бук със Заповед №281/27.06.2018 г.

Кметът на Община Ивайловград обявява частично бедствено положение на територията на с.Ленско, с.Соколенци и с. Меден бук.

ЗАПОВЕД №281/27.06.2018 г.  – ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ – ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Заповед №508 от 26.09.2014

Заповед №508 Относно маршрута, по който да се придвижват всички собственици на домашни животни или пастири, извеждащи животни на паша в кв. Лъджа.

Заповед №564 от 29.12.2017

Заповед №564 от 29.12.2017 Относно: Предприемане на превантивни действия с цел намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на община Ивайловград при увложнена зимна обстановка през сезон 2017-2018 г.

Заповед № 550 от 14.12.2017

Заповед № 550 от 14.12.2017 във връзка с Заявление №30-00-892 от 14.12.2017. на „Агро трейд къмпани“ ЕООД, Пловдив за процедиране на ПУП-ПЗ за п.и. №039007 в землището на гр. Ивайловград , ЕКАТТЕ 32024, община Ивайловград, по реда на чл. 60 ал. 1 и чл. 62 ал. 2 от АПК във връзка с чл. 131 от ЗУТ, с цел промяна на предназначението на земеделската земя и отреждане на у.п.и. с устройствена зона .

Заповед №531 от 04.12.2017г.

Заповед №531 от 04.12.2017г. На основание чл.44, ал2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Наредбата за организацията и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Ивайловград и във връзка със започването на дейност по проект „Прилагане на мерки за енергийната ефективност в обществената инфраструктура – сградата на община Ивайловград, град Ивайловград“

Заповед №22 от 28.06.2017

Заповед №22 от 28.06.2017– относно Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

Заповед № 148 от 02.05.2017

Заповед № 148 от 02.05.2017 г. – относно прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал., т.1 от Наредбата, включена в Годишния план за ползване за 2017 г. по обекти в териториалния обхват на ОП „ОГП Ивайловград“, открита със заповед № 117 от 11.04.2017 на кмета на Община Ивайловград

Заповед №436 от 10.10.2017 г. относно вътрешни правила за реда за планиране, подготовка и организация на провеждането на обществени поръчки

Заповед  № 221 от 28.06.2017 г. относно обявяване на класирането на кандидатите за купувачи на дървесина за Обекти № 1701,1702,1703, 1704, 1705, 1706 и 1707 в горските територии на Община Ивайловград

Заповед № 148 от 02.05.2017 г. относно прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал., т.1 от Наредбата, включена в Годишния план за ползване за 2017 г. по обекти в териториалния обхват на ОП „ОГП Ивайловград“, открита със заповед № 117 от 11.04.2017 на кмета на Община Ивайловград

Заповед № 084 от 07.03.2017 г.  относно обявяване на пожароопасния сезон в горските територии на територията на Община Ивайловград през настоящата 2017 г.

Заповед №031 от 03.02.2017 г., относно забрана за паша на селскостопански животни в посочени общински горски територии на Община Ивайловград

Заповед №039 от 07.02.2017 г., относно забрана за паша на селскостопански животни в посочени общински горски територии на Община Ивайловград

Заповед 763 от 12.12.2016 г. относно предприемане на превантивни действия с цел намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на община Ивайловград при усложнена зимна обстановка през сезон 2016- 2017 г.

Заповед 233 от 28.04.2016 г. относно обявяване на пожароопасния сезон в горските територии на община Ивайловград през настоящата 2016 г.

Заповед 152 от 11.03.2016 г. относно забрана на паша на селскостопански животни в посочени определени горски територии в община Ивайловград.

Заповед N 454  относно предприемане превантивни действия с цел намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на Община Ивайловград при усложнена зимна обстановка през сезон 2015 – 2016 г.

Заповед N 237 от 11.06.2015 г. относно настъпване на етап “ восъчна зрялост“ на посевите от житни култури

заповед N 212 OT 26.05.2015г. за обявяване на пожароопасния сезон в горските територии на Община Ивайловград

Заповед N 180 от 21.04.2014 г. за провеждане на публичен търг

Заповед N 185 от 27.04.2015 г. относно Провеждане на мероприятия за повишаване на пожарната безопасност на територията на Община Ивайловград.

Заповед N595 от 11.12.2014 г. относно Предприемане превантивни действия с цел намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на Община Ивайловград при усложнена зимна обстановка през сезон 2014 -2015 г.

Заповед N543 от 27.10.2014

Заповед №237 от 27.03.2014 г. относно предоставяне за публично обсъждане на проекта за промяна на Наредба за определяне и администриране на местните данъци и такси.

Заповед №022 от 23 януари 2014 г., относно обществено обсъждане на проект за Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишен бюджет.

Заповед №748 от 11 декември 2013 г., относно обществено обсъждане на проект за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци 

Заповед №735 от 4 декември 2013 г., относно превантивни мерки при усложнена зимна обстановка

Заповед №419 от 27 август 2013 г., относно списък на категориите информация, подлежащи на квалификация като „служебна тайна“ в Община Ивайловград

Заповед №407 от 19 август 2013 г., относно провеждането на традиционен есенен панаир 2013

Заповед №365 от 21.06.2013 г., относно настъпване на етап „восъчна зрялост“ на посевите от житни култури и набелязаните мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията по прибиране на реколтата

Заповед №339 от 23.05.2013 г., относно обявяване на пожароопасния сезон в горските територии на община Ивайловград през 2013 г.

Заповед №122 от 14.03.2013 г., относно забрана за паша на селскостопански животни в определени мери и пасища

Заповед №036 от 20.02.2013 г. за публично обсъждане на проектобюджета на Община Ивайловград за 2013 г.

Заповед №85 от 20.02.2013 г. за комисия, която да разгледа и обсъди отчета на бюджета за 2012 г. и проектобюджета на Община Ивайловград за 2013 г.

Заповед №075 от11.02.2013г., относно реорганизация на двицението във връзка с Деня на Ивайловград

2012 г.

Заповед №474 от 21.11.2012г., относно образуване и утвърждаване на избирателни секции, референдум 

Заповед №431 от 08.10.2012г., касаеща обществено обсъждане на проектонаредби

Заповед №389 от 11.09.2012г., касаеща гроздоберната кампания в Община Ивайловград

Заповед №379 от 30.08.2012г., касаеща пунктовете за изкупуване на грозде през гроздоберната кампания в Община Ивайловград

Заповед №377 от 29.08.2012г., касаеща класифицираната информация

Заповед №376 от 29.08.2012г., касаеща гроздоберната кампания в Община Ивайловград

Заповед №369 от 24.08.2012г., касаеща гроздоберната кампания в Община Ивайловград

Заповед № 363 от 21.08.2012г., определяща началото на гроздоберната кампания в Община Ивайловград

Заповед №360 от 14.08.2012г., касаеща концесиите на територията на Община Ивайловград