Заповед №150 от 27.03.2024 г. на кмета на община Ивайловград, относно определяне за пожароопасен сезон в горските територии на община Ивайловград за времето от 01.04.2024 г. до 30.11.2024 г.

Заповед №150 от 27.03.2024 г. на кмета на община Ивайловград, относно определяне за пожароопасен сезон в горските територии на община Ивайловград за времето от 01.04.2024 г. до 30.11.2024 г.

УКАЗАНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА СГРАДИТЕ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ОБЩИЯ АРХИТЕКТУРЕН ОБЛИК НА ГРАД ИВАЙЛОВГРАД

Указания за специфични изисквания към облика на сградите, допринасящи за общия архитектурен облик на град Ивайловград и община Ивайловград, във връзка с изпълнение на Процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-ЕТАП II по националния план за възстановяване и устойчивост –

Указания

ЗАПОВЕД № 492 от 07.11.2023 г. относно подготовка на Община Ивайловград за зимен сезон 2023 – 2024 г. и предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на пътната инфраструктура, снабдяването и услугите за населението на територията на общината

ЗАПОВЕД № 492 / 07.11.2023 Г. – Подготовка за зимен сезон 2023 – 2024 г.

ЗАПОВЕД № 484 от 31.10.2023 г. относно определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги в съответния район по чл. 62, ал.2 от ЗМДТ + График за сметосъбиране и сметоизвозване за 2024 г.

ЗАПОВЕД № 484 от 31.10.2023 г. относно определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги в съответния район по чл. 62, ал.2 от ЗМДТ + График за сметосъбиране и сметоизвозване за 2024 г.

ЗАПОВЕД № 472 от 25.10.2023 г. относно създаването на организация за провеждането на Местни избори 2023 година и извозването на изборните материали, членовете на секционните избирателни комисии и избиратели до изборните секции и осигуряване на транспорт на избиратели с физически и (или) зрителни увреждания

ЗАПОВЕД № 472 / 25.10.2023 г. + ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ДНИТЕ 28 И 29 ОКТОМВРИ

ЗАПОВЕД № 464 от 18.10.2023 г. относно извозването на изборните материали, членовете на секционните избирателни комисии и избиратели до изборните секции и осигуряване на транспорт на избиратели с физически и (или) зрителни увреждания + транспортна схема за дните 28 и 29 октомври

ЗАПОВЕД №464 / 18.10.2023 г. + ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ДНИТЕ 28 И 29 ОКТОМВРИ

Заповед №440 / 28.09.2023 г. относно прекратяване на процедура – „Открит конкурс“ за възлагане изпълнението на дейностите – сеч, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина в горските територии държавна собственост, в райиона на дейност на ОП „ОГП Ивайловград“

Заповед №440 / 28.09.2023 г

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОБЯВИ БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОБЯВИ БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Кметът на община Ивайловград обяви със Заповед №296/30.07.2023 г. бедствено положение на цялата територията на община Ивайловград, поради пореден възникнал пожар.

“До приключването на бедственото положение, забранявам извършването на всякакъв вид земеделска дейност, със земеделска и неземеделска техника в горски и земеделски територии.” – цитира се в заповедта.

Пълният текст на заповедта – Заповед 296/30.07.2023 г..

На 30.07.2023 г., в ранните часове на следобеда, възниква пожар на територията на землище село Свирачи, община Ивайловград. Горят стърнища, смесени гори, храсти и треви. Поради изключително високите температури и силни пориви на вятъра, пожарът се разраства и обхваща землище Орешино, община Ивайловград.

Динамичната обстановка, пресечния терен и липсата на горски пътища допълнително възпрепятстват гасенето на пожара. Към настоящия момент са засегнати около 5 000 дка. широколистни гори и храсти.

В гасенето на пожара са се включили над 100 човека, 10 пожарни автомобила, екипи на пожарната от РС ПБЗН – Ивайловград, Хасково, Свиленград, Харманли, Симеоновград, Димитровград, Крумовград, Тополовград, Смолян, служители на Държавно горско стопанство – Ивайловград, доброволци, служители на МВР, Общината и Доброволното формирование.

Областният управител на област Хасково, госпожа Гинка Райчева е поискала да бъде осигурена тежка техника от „Мини Марица-изток“ ЕАД и помощ от военните.
Съществува опасност пожарът да премине и в съседните землища, където терена е изключително пресечен, трудно достъпен за механизирана техника.

Начало на въвеждане на бедственото положение – 30.07.2023 год., 18.00 ч

Резултати от проведен конкурс на 06.12.2022 г.

с. Бели дол

Протокол №1 от 06.12.22 г. з. Бели дол

с. Бял градец

Протокол №2 от 06.12.22 г. з. Бял градец

с. Брусино

Протокол №3 от 16.12.22 г. з. Брусино

Заповед №579 от 19.12.2022 г. – Утвърждаване на класирането

Заповед №581 от 19.12.2022 г.

с. Ветрушка

Протокол №4 от 06.12.22 г. з. Ветрушка

с. Вис

Протокол №5 от 16.12.2022 г. з. Вис

Заповед №580 от 19.12.2022 г. –  Утвърждаване на класирането з. Вис

Заповед №582 от 19.12.2022 г.

с. Глумово

Протокол №6 от 06.12.22 г. з. Глумово

с. Горско

Протокол №7 от 06.12.22 г. з. Горско

с. Гугутка

Протокол №8 от 06.12.22 г. з. Гугутка

с. Казак

Протокол №9 от 16.12.2022 г. з. Казак

Заповед №576 от 19.12.2022 г. – Утвърждаване на класирането

Заповед №583 от 19.12.2022 г.

с. Карловско

Протокол №10 от 06.12.22 г. з. Карловско

с. Пашкул

Протокол №11 от 06.12.22 г. з. Пашкул

с. Попско

Протокол №12 от 16.12.22 г. з. Попско

Заповед №577 от 19.12.2022 г. – Утвърждаване на класирането

Заповед №585 от 19.12.2022 г.

Заповед №№584 от 19.12.2022 г.

с. Черничино

Протокол №13 от 16.12.2022 г. з. Черничино

Заповед №578 от 19.12.2022 г. за утвърждаване на класирането

Заповед №586 от 19.12.2022 г.

 

Класирани участници от проведен конкурс от 02.12.2022

с. Славеево

Заповед №562 / 16.12.2022 г. – Утвърждаване класираните участници

Заповед №570 / 16.12.2022 г. 

Протокол №9

с. Свирачи

Заповед №563 / 16.12.2022 г. – Утвърждаване класираните участници

Заповед 571 / 16.12.2022 г.

Протокол №5

с. Одринци

Заповед №558 – Утвърждаване класираните участници 

Заповед 566 / 16.12.2022 г.

Протокол №1

с. Орешино

Заповед №559 – Утвърждаване класираните участници

Заповед №568

Протокол 2

с. Планинец

Заповед №560 / 16.12.2022 г. – Утвърждаване класираните участници

Заповед №567

Протокол №4

с. Чучулига

Заповед №561 / 16.12.2022 г. – Утвърждаване на класиране с. Чучулига

Заповед №569

Протокол №10

с. Покрован

Заповед №564 / 16.12.2022 г. – Утвърждаване класираните участници

Заповед №572 / 16.12.2022 г.

Протокол №3

с. Сив кладенец

Протокол №6

с. Хухла

Протокол №7

с. Черни рид

Протокол №8 

с. Горноселци

Протокол №11

с. Долноселци

Протокол №12

Заповед №543 относно откриване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

Заповед №543 / 13.12.2022 г.

БЕЛИ ДОЛ

БЕЛОПОЛЦИ

БЕЛОПОЛЯНЕ

БРУСИНО

БЯЛ ГРАДЕЦ

ВЕТРУШКА

ВИС

ГЛУМОВО

ГОРНО ЛУКОВО

ГОРНО СЕЛЦИ

ГОРСКО

ГУГУТКА

ДОЛНО ЛУКОВО

ДОЛНО СЕЛЦИ

ДРАБИШНА

ЖЕЛЕЗАРИ

ЖЕЛЕЗИНО

ИВАЙЛОВГРАД

КАЗАК

КАМИЛСКИ ДОЛ

КАРЛОВСКО

КОБИЛИНО

КОНДОВО

КОННИЦИ

КОСТИЛКОВО

ЛАМБУХ

ЛЕНСКО

МАНДРИЦА

МЕДЕН БУК

НОВА ЛИВАДА

ОДРИНЦИ

ОРЕШИНО

ПАШКУЛ

ПЛАНИНЕЦ

ПЛЕВУН

ПОКРОВАН

ПОПСКО

ПЪСТРООК

РОЗИНО

СВИРАЧИ

СИВ КЛАДЕНЕЦ

СЛАВЕЕВО

СОКОЛЕНЦИ

ХУХЛА

ЧЕРНИ РИД

ЧУЧУЛИГА

Резултати от проведен конкурс на 29.11.2022 г.

Протокол №1 от 29.11.2022 г. землище на с. Белополяне

Протокол №2 от 29.11.2022 г. землище на с. Бубино

Драбишна

Заповед за утвърждаване на класиране №522 от 12.12.2022 г.

Заповед №531 / 12.12.2022 г.

Протокол №3 от 07.12.2022 г. землище на с. Драбишна

Ивайловград

Заповед за утвърждаване на класиране №527 от 12.12.2022 г. гр. Ивайловград

Протокол №8 от 07.12.2022 г. землище на с. Ивайловград

Заповед №537 / 12.12.2022 г.

Заповед №538 / 12.12.2022 г.

Камилски дол

Протокол №4 от 07.12.2022 г. землище на с. Камилски дол

Заповед №532 / 12.12.2022 г.

Заповед за утвърждаване на класиране №523 от 12.12.2022 г. с. Камилски дол

Кобилино

Заповед №534 / 12.12.2022 г.

Заповед за утвърждаване на класиране №524 от 12.12.2022 г. с. Кобилино

Протокол №5 от 08.12.2022 г. землище на с. Кобилино

Заповед №533 / 12.12.2022 г.

Ламбух

Заповед за утвърждаване на класиране №525 от 12.12.2022 г. с. Ламбух

Протокол №6 от 07.12.2022 г. землище на с. Ламбух

Заповед №535 / 12.12.2022 г.

Ленско

Заповед за утвърждаване на класиране №526 от 12.12.2022 г. с. Ленско

Протокол №7 от 07.12.2022 г. землище на с. Ленско

Заповед №536 / 12.12.2022 г.

Мандрица

Заповед №539 от 12.12.2022 г.

Протокол №9 от 07.12.2022 г.

Заповед № 528 от 12.12.2022 за утвърждаване на класирането

Меден бук

Протокол №10 от 29.11.2022 г.

Долно Луково

Протокол №11 от 29.11.2022 г. землище на с. Долно луково

Горно луково

Протокол №12 от 29.11.2022 г. землище на с. Горно луково

Плевун

Заповед №529 от 12.12.2022 г.

Обява за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години

Заповед №430 / 09.11.2022 г. относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години

БЕЛИ ДОЛ

БЕЛОПОЛЦИ

БЕЛОПОЛЯНЕ

БРУСИНО

БУБИНО

БЯЛ ГРАДЕЦ

ВЕТРУШКА

ВИС

ГЛУМОВО

ГОРНО ЛУКОВО

ГОРНОСЕЛЦИ

ГОРСКО

ГУГУТКА

ДОЛНО ЛУКОВО

ДОЛНОСЕЛЦИ

ДРАБИШНА

ЖЕЛЕЗАРИ

ЖЕЛЕЗИНО

ИВАЙЛОВГРАД

КАМИЛСКИ ДОЛ

КАРЛОВСКО

КОБИЛИНО

КОНДОВО

КОННИЦИ

КОСТИЛКОВО

КАЗАК

ЛАМБУХ

ЛЕНСКО

МАНДРИЦА

МЕДЕН-БУК

НОВА ЛИВАДА

ОДРИНЦИ

ОРЕШИНО

ПАШКУЛ

ПЛАНИНЕЦ

ПЛЕВУН

ПОКРОВАН

ПОПСКО

ПЪСТРООК

РОЗИНО

СБОРИНО

СВИРАЧИ

СИВ КЛАДЕНЕЦ

СЛАВЕЕВО

СОКОЛЕНЦИ

ХУХЛА

ЧЕРНИ РИД

ЧЕРНИЧИНО

ЧУЧУЛИГА

Заповед №419 / 02.11.2022 г. относно внасяне на суми за определените за ползване на полски пътища

Заповед №419 / 02.11.2022 г. 

БЕЛИ ДОЛ / БЕЛОПОЛЦИБЕЛОПОЛЯНЕБЯЛГРАДЕЦГЛУМОВОГОРНО ЛУКОВОГУГУТКАДОЛНО ЛУКОВОДОЛНОСЕЛЦИДРАБИШНАЖЕЛЕЗАРИЖЕЛЕЗИНОИВАЙЛОВГРАДКАМИЛСКИ ДОЛКАРЛОВСКОКОБИЛИНОКОНДОВОКОННИЦИКОСТИЛКОВОЛАМБУХЛЕНСКОМАНДРИЦАМЕДЕН БУКНОВА ЛИВАДАОДРИНЦИОРЕШИНОПЛАНИНЕЦПЛЕВУНПОКРОВАН / ПОПСКОПЪСТРООК / РОЗИНО / СБОРИНОСВИРАЧИСИВ КЛАДЕНЕЦ / СЛАВЕЕВО / СОКОЛЕНЦИ / ХУХЛАЧЕРНИ РИДЧУЧУЛИГА

Заповед №329/29.09.2022 г. относно открита процедура за провеждане на търг с ясно наддаване за отдаване под наем земеделски земи

Заповед №329

БЕЛИ ДОЛ

БЕЛОПОЛЦИ

БЕЛОПОЛЯНЕ

БРУСИНО

БЯЛ ГРАДЕЦ

ВЕТРУШКА

ВИС

ГЛУМОВО

ГОРНО ЛУКОВО

ГОРНО СЕЛЦИ 1

ГОРСКО

ГУГУТКА

ДОЛНО ЛУКОВО

ДОЛНОСЕЛЦИ

ДРАБИШНА

ЖЕЛЕЗАРИ

ЖЕЛЕЗИНО

ИВАЙЛОВГРАД

КАЗАК

КАМИЛСКИ ДОЛ

КАРЛОВСКО

КОБИЛИНО

КОНДОВО

КОННИЦИ

КОСТИЛКОВО

ЛАМБУХ

ЛЕНСКО

МАНДРИЦА

МЕДЕН БУК

НОВА ЛИВАДА

ОДРИНЦИ

ОРЕШИНО

ПАШКУЛ

ПЛАНИНЕЦ

ПЛЕВУН

ПОКРОВАН

ПОПСКО

ПЪСТРООК

РОЗИНО

СВИРАЧИ

СИВ КЛАДЕНЕЦ

СЛАВЕЕВО

СОКОЛЕНЦИ

ХУХЛА

ЧЕРНИ РИД

ЧУЧУЛИГА

 

Открита процедура за търг с тайно наддаване за стояща дървесина на корен

Заповед №321 от 26.09.2022 г.

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ОФЕРТИ

УСЛОВИЯ

Приложение №1 -ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Приложение №2- АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА

Приложение №3-ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие

Приложение №4-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЯВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ.18

Приложение №5-СПИСЪК С ПРЕДОСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ

Приложение №6-ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение №7- ДЕКЛ. ОГЛЕД

Приложение №8- ТЕХН. СРЕДСТВА

Проекто-договор

Заповед №121 / 06.04.2022 г. относно утвърдена инструкция за сигурността и пропусквателния режим в сградата на Община Ивайловград и действия при извънредни ситуации

Заповед №121 / 06.04.2022 г. относно утвърдена инструкция за сигурността и пропусквателния режим в сградата на Община Ивайловград и действия при извънредни ситуации

Заповеди от проведения на 03.12.2021 г. публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 стопански години на свободни общински недвижими имоти

Заповеди от проведения на 03.12.2021 г. публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от 2021/2022 г., на свободни общински недвижими имоти – земеделски земи, земеделски земи за землищата на с. Белополци, гр. Ивайловград, с. Камилски дол, с. Ленско, с. Покрован, с. Сив кладенец, с. Славеево, с. Хухла и с Черни рид, обявен със Заповед №565 / 12.11.2021 г. на Кмета на Община Ивайловград:

Заповеди №359 – 371 от 26.07.2021 г. относно определяне спечелилите участници в конкурси за земеделски земи

ЗАПОВЕД №359 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №360 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №361 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №362 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №363 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №364 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №365 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №366 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №367 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №368 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №369 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №370 / 26.07.2021 г.

ЗАПОВЕД №371 / 26.07.2021 г.

Заповеди и протоколи за класирани кандидати за участие в публично оповестени конкурси за оттаване под наем земеделски земи в землищата на селата Плевун, Меден бук, Мандрица, Конници, Железино и Розино

Заповед №347 / 22.07.2021 г. – с. Конници

Заповед №346 / 22.07.2021 г. – с. Меден бук

Заповед №345 / 22.07.2021 г. – с. Гугутка

Заповед №348 / 22.07.2021 г. – с. Мандрица

Заповед №349 / 22.07.2021 г. – с. Плевун

Заповед №340 от 22.07.2021 г. – с. Железино

Заповед №341 от 22.07.2021 г. – с. Розино

Заповед №316/02.07.2021 г. относно създаване на транспортна организация за произвеждане на Парламентарни избори 2021 г.

Заповед №316/02.07.2021 г. относно създаване на транспортна организация за произвеждане на Парламентарни избори 2021 година.

Списък на автомобили за разнос на изборни материали в община Ивайловград на 10 юли 2021 г.

Транспортна схема за извозване членовете на СИК

Заповед №301 от 24.06.2021 г. относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс

Заповед №301 от 24.06.2021 г. относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, на свободни общински недвижими имоти

ЗАПОВЕД №215/ 04.05.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движение за МПС

ЗАПОВЕД №215/ 04.05.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движение, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Армира“, в отсечката от ул. „Първомайска“ до ул. „Шести септември“

Заповед №196 / 13.04.2020 г.

Заповед №196 / 13.04.2020 г. относно въведена временна организация за движението за МПС, състояща се в забрана за движение по ул. „Армира“, в отсечката от ул. „Първомайска“ до ул. „Шести септември“ от 13.04.2020 г. до 30.04.2020 г.

ЗАПОВЕД №173 ОТ 31.03.2020 Г.

ЗАПОВЕД №173 от 31.03.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движението на МПС, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Армира“, в отсечката с ул. „Първомайска“ до ул. „Шести септември“ от 31.03.2020 г. /вторник/ до 10.04.2020  г. /петък/.

Заповед № 130/10.03.2020 г. относно обявяване на открит конкурс за възлагане на изпълнение на услуга „Попълване и отглеждане на тополови култури“

Заповед № 130/10.03.2020 г. относно обявяване на открит конкурс за възлагане на изпълнение на услуга „Попълване и отглеждане на тополови култури“ за обект №2003 в района на община Ивайловград 

 

Заповед №128/10.03.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движение за МПС

Заповед №128/10.03.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движение за МПС, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Армира“ в отсечката от ул. „Първомайска“ до ул. „Ген.Александър Танев“ от 10.03.2020 г. до 20.03.2020 г. 

Заповед № 121/ 09.03.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движението

Заповед № 121/ 09.03.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движението за МПС, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Армира“, в отсечката от ул. „Шести септември“ до ул. „Ген.Александър Танев“.

Заповед №111/ 06.03.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движението

Заповед №111/ 06.03.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движението за моторни превозни средства, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Христо Ботев“ в отсечката от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Любен Каравелов“ от 09.03.2020 г. до 20.03.2020 г. включително.

Заповед № 094/ 20.02.2020 г. относно въвеждане на временна организация за движение

Заповед №094/ 20.02.2020 г. относно въвеждане на временна организация за движение за МПС, състояща се в забрана за движение по ул. „Христо Ботев“ в отсечката от кръстовището на ул. „Христо Ботев“ с ул. „България“ до кръстовището на ул. „Христо Ботев“ с ул. „Г.С.Раковски“

Заповед № 071/13.02.2020 г. относно въвеждане на временна организация

Заповед № 071/13.02.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движение на МПС, състояща се в забрана за движението по ул. „Климент Охридски“ в отсечката от ул. „Пейо Яворов“ до ул. „Орфей“ от 17.02.2020 г. до 28.02.2020 г. 

Заповед № 067/ 12.02.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движение

Заповед № 067/ 12.02.2020 г. относно въвеждане на временна организация на движението на МПС по ул.“България“ за отсечката от кръстовището й с ул. „Любен Каравелов“ до кръстовището й с ул. „Иван Вазов“.

Заповед №019 / 17.01.2020 г. относно въведена организация за движението на МПС, състояща се в забрана за движение по ул. „Св. Климент Охридски“

Заповед №019 / 17.01.2020 г. относно въведена организация за движението на МПС, състояща се в забрана за движение по ул. „Св. Климент Охридски“

Заповед № 589 от 20.12.2019 г. относно въвеждане на временна организация на движението

Заповед № 589 от 20.12.2019 г. относно въвеждане на временна организация на движението за моторни превозни средства, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Климент Охридски“ в отсечката от кръстовището на ул. „Раковска“ и ул. „Пейо Яворов“ в часовия интервал от 08.00 ч. до 17:30 ч. на 20.12.2019 г.

Заповед № 492/ 08.11. 2019 г. относно предприемане на превантивни мерки с цел намаляване на последствията на населението осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на община Ивайловград при усложенена зимна обстановка през сезон 2019 – 2020

Заповед № 492/ 08.11. 2019 г. относно предприемане на превантивни мерки с цел намаляване на последствията на населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на община Ивайловград при усложенена зимна обстановка през сезон 2019 – 2020

Заповед №398/04.09.2019 г. – Образуване на 25 избирателни секции в Община Ивайловград за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 Октомври 2019 г.

Заповед №398/04.09.2019 г. относно образуване на 25 избирателни секции в Община Ивайловград за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 Октомври 2019 г.

Заповед №357/ 02.08.2019 г.

Заповед №357 / 02.08.2019 г. относно въвеждане на временна организация на движението за моторни превозни средства, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „България“ от кръстовището с ул. „Волгоград“ до Районен Съд – Ивайловград.

Заповед №353/29.07.2019 г.

Заповед №353/29.07.2019 г. относно въвеждане на временна организация на движението за моторни превозни средства, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „България“ от кръстовището с ул. „Волгоград“ до Районен съд – Ивайловград, поради извършване на ремонтни дейности.

Заповед №348/26.07.2019 г.

Заповед №348/26.07.2019 г. относно въведена временна организация на движението от 29.07.2019 г. (понеделник) до 24.08.2019 г. (събота) за моторни превозни средства, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Съединение“ в отсечката между ул. „Младост“ и ул. „Кокиче“.

Заповед №294/10.06.2019 г.

Заповед №294/10.06.2019 г. относно въведена временна организация на движението, състояща с в забрана за движение на МПС по ул. „Съединение“. в отсечката от кръстовището на ул. „Съединение“ с ул. „Стара планина“, до кръстовището на ул. „Съединение“ с ул. „Антим I“ от 15.06.2019 г. до 30.06.2019 г.

Заповед №263А / 29.05.2019 г.

Заповед №263А / 29.05.2019 г. относно въведена временна организация на движението за моторни превозни средства, състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Съединение“ в отсечката между ул. „Минзухар“ и ул „Манастирска“

Заповед №182/30.04.2019 г. на основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.181 – 186 на Изборния кодекс

Заповед №182/30.04.2019 г. на основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.181 – 186 на Изборния кодекс

Заповед №148/01.04.2019 г. относно утвърждаване на 24 избирателни секции за провеждане на избора за Европейски парламент

Заповед №148/01.04.2019 г. относно утвърждаване на 24 избирателни секции в Община Ивайловград за провеждане на избори за членове на Европейски парламент от РБ, насрочени за 26 май 2019 г.

Заповед №107/07.03.2019 г.

Заповед №107 / 07.03.2019 г. във връзка със започване на ремонтни дейности по ул. „Орфей“ в отсечката от кръстовището на ул. „Орфей“ с ул. „България“, до кръстовището на ул. „Орфей“ с ул. „Климент Охридски“.

Заповед №045 / 30.01.2019 г.

Заповед №045 / 30.01.2019 г. относно открит конкурс по т.1: „Сеч и разкройване на дървесина, която се добива и продава на територията на община Ивайловград, извоз до временен склад и кубиране на отсечена дървесина от Обект №1901, включен в териториалния обхват на дейност на ОП „ОГП Ивайловград“

Приложение №1 Заявление за участие

Приложение №2 Декларация по чл.18, ал.1, т.3, а, г, е

Приложение №3 Декларация по чл.18, ал.1, т.3, б, в, д, ж

Приложение №4 Техническа възможност

Приложение №5 Декларация за оглед

Приложение №6 Декларация за приемане условията на договора

Приложение №7 Декларация задължения

Приложение №8 Ценова оферта

Приложение №10 – График

СПИСЪК НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС по реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“

Заповед №594 / 27.12.2018 г.

Заповед №594 / 27.12.2018 г. относно временна организация на движение за моторни превозни средства за периода 28.12.2018 г. до 29.12.2018 г., включително състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „Беломорска“ в отсечката от кръстовището на ул. „Беломорска“ с ул. „Възрожденска“ до кръстовището на ул. „Беломорска“ с ул. „Съединение“.

Заповед №539/06.12.2018 г. относно въвеждане на временна организация

Заповед №539/06.12.2018 г. относно въвеждане на временна организация за моторни превозни средства за периода 06.12.2018 г. до 16.12.2018 г. , състояща се в забрана на движение на МПС по ул. „България“ №46 в отсечката от кръстовището на ул. „България“ с ул. „Волгоград“ до ул. „България“ №46 (Ловно сдружение)

Заповед №432 / 08.10.2018 г. 

Заповед №432 / 08.10.2018 г. във връзка с чл. 15, ал. 4 и чл. 12, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА – ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане изпълнението на дейностите в горски територии – общинска собственост в териториалния обхват на дейност на ОП „ОГП Ивайловград” по обособени позиции: Обект №1 – Почвоподготовка, Обект №2 – Залесяване и отглеждане на тополови култури:

Условия за провеждане на открит конкурс  (Обекти 1 и 2)

Заявление-открит конкурс (Обекти 1 и 2)

Ценово предложение – оферта

Проекто – договор

Препоръка за търговска репутация

Декларация дейности (Обект 1 и 2)

Декларация коректност (Обект 1 и 2)

Декларация по чл.18 (Обект 1 и 2)

Заповед №424 от 02.10.2018 г.

Заповед №424 от 02.10.2018 г. във връзка с въвеждане на временна организация на движението за моторни превозни средства, състоящата се в забрана за движение на ул. „Иван Вазов“ в отсечките на ул. „Иван Вазов“ с ул. „България“, ул. „Гео Милев“ с ул. „България“, ул. „Гео Милев“ с ул. „Л. Каравелов“, ул. „Хр. Ботев“ с ул. „България“, ул. „Хр.Ботев“ с ул. „Л.Каравелов“.

Заповед №409 от 18.09.2018 г.

Заповед №409 от 18.09.2018 г. във връзка с въвеждане временна организация на движението за МПС , състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „България” в отсечката от ул. „Ал. Стамболийски” до ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, във връзка с извършване на строително-монтажни работи по подреждане на паважна настилка.

Заповед №391 / 31.08.2018 г.

Заповед №391/ 31.08.2018 г. относно забрана за събиране на средства от родителите на децата в задължителна предучилищна и училищна възраст за материали и консумативи, които нямат правно основание.

Законът за предучилищното и училищното образование е уредил правото на учениците и на децата в задължителна предучилищна възраст на безплатно образование в държавните и общинските училища и детски градини. Безплатното образование включва правото да не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, и използването на материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата и учениците безвъзмездно. Събирането на средства от родителите за материали и консумативи за подобряване на материалната база и за други текущи разходи по издръжката на процеса на възпитание и обучение в общинските и държавните училища и детски градини няма правно основание. Родителите на децата и учениците имат задължение да заплащат само нормативно определените такси в Закона за предучилищното и училищно образование, както и в Наредби, приети от Общински съвет – Ивайловград.

Заповед №288/28.06.2018 г. – Допълнение към Заповед №281/27.06.2018 г.

В следствие на продължилите интензивни дъждове в общината през последното денонощие, по описаните в документа по-долу, пътища е нарушена инфраструктурата, образували са се наноси, свлачища и пропадания. Пътищата са непроходими.

Заповед №288/28.06.2018 г. – Допълнение към Заповед №281/27.06.2018 г.

Кметът на Община Ивайловград обявява частично бедствено положение на територията на с.Ленско, с.Соколенци и с. Меден бук със Заповед №281/27.06.2018 г.

Кметът на Община Ивайловград обявява частично бедствено положение на територията на с.Ленско, с.Соколенци и с. Меден бук със Заповед №281/27.06.2018 г.

Кметът на Община Ивайловград обявява частично бедствено положение на територията на с.Ленско, с.Соколенци и с. Меден бук.

ЗАПОВЕД №281/27.06.2018 г.  – ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ – ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Заповед №508 от 26.09.2014

Заповед №508 Относно маршрута, по който да се придвижват всички собственици на домашни животни или пастири, извеждащи животни на паша в кв. Лъджа.

Заповед №564 от 29.12.2017

Заповед №564 от 29.12.2017 Относно: Предприемане на превантивни действия с цел намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на община Ивайловград при увложнена зимна обстановка през сезон 2017-2018 г.

Заповед № 550 от 14.12.2017

Заповед № 550 от 14.12.2017 във връзка с Заявление №30-00-892 от 14.12.2017. на „Агро трейд къмпани“ ЕООД, Пловдив за процедиране на ПУП-ПЗ за п.и. №039007 в землището на гр. Ивайловград , ЕКАТТЕ 32024, община Ивайловград, по реда на чл. 60 ал. 1 и чл. 62 ал. 2 от АПК във връзка с чл. 131 от ЗУТ, с цел промяна на предназначението на земеделската земя и отреждане на у.п.и. с устройствена зона .

Заповед №531 от 04.12.2017г.

Заповед №531 от 04.12.2017г. На основание чл.44, ал2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Наредбата за организацията и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Ивайловград и във връзка със започването на дейност по проект „Прилагане на мерки за енергийната ефективност в обществената инфраструктура – сградата на община Ивайловград, град Ивайловград“

Заповед №22 от 28.06.2017

Заповед №22 от 28.06.2017– относно Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

Заповед № 148 от 02.05.2017

Заповед № 148 от 02.05.2017 г. – относно прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал., т.1 от Наредбата, включена в Годишния план за ползване за 2017 г. по обекти в териториалния обхват на ОП „ОГП Ивайловград“, открита със заповед № 117 от 11.04.2017 на кмета на Община Ивайловград

Заповед №436 от 10.10.2017 г. относно вътрешни правила за реда за планиране, подготовка и организация на провеждането на обществени поръчки

Заповед  № 221 от 28.06.2017 г. относно обявяване на класирането на кандидатите за купувачи на дървесина за Обекти № 1701,1702,1703, 1704, 1705, 1706 и 1707 в горските територии на Община Ивайловград

Заповед № 148 от 02.05.2017 г. относно прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал., т.1 от Наредбата, включена в Годишния план за ползване за 2017 г. по обекти в териториалния обхват на ОП „ОГП Ивайловград“, открита със заповед № 117 от 11.04.2017 на кмета на Община Ивайловград

Заповед № 084 от 07.03.2017 г.  относно обявяване на пожароопасния сезон в горските територии на територията на Община Ивайловград през настоящата 2017 г.

Заповед №031 от 03.02.2017 г., относно забрана за паша на селскостопански животни в посочени общински горски територии на Община Ивайловград

Заповед №039 от 07.02.2017 г., относно забрана за паша на селскостопански животни в посочени общински горски територии на Община Ивайловград

Заповед 763 от 12.12.2016 г. относно предприемане на превантивни действия с цел намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на община Ивайловград при усложнена зимна обстановка през сезон 2016- 2017 г.

Заповед 233 от 28.04.2016 г. относно обявяване на пожароопасния сезон в горските територии на община Ивайловград през настоящата 2016 г.

Заповед 152 от 11.03.2016 г. относно забрана на паша на селскостопански животни в посочени определени горски територии в община Ивайловград.

Заповед N 454  относно предприемане превантивни действия с цел намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на Община Ивайловград при усложнена зимна обстановка през сезон 2015 – 2016 г.

Заповед N 237 от 11.06.2015 г. относно настъпване на етап “ восъчна зрялост“ на посевите от житни култури

заповед N 212 OT 26.05.2015г. за обявяване на пожароопасния сезон в горските територии на Община Ивайловград

Заповед N 180 от 21.04.2014 г. за провеждане на публичен търг

Заповед N 185 от 27.04.2015 г. относно Провеждане на мероприятия за повишаване на пожарната безопасност на територията на Община Ивайловград.

Заповед N595 от 11.12.2014 г. относно Предприемане превантивни действия с цел намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на Община Ивайловград при усложнена зимна обстановка през сезон 2014 -2015 г.

Заповед N543 от 27.10.2014

Заповед №237 от 27.03.2014 г. относно предоставяне за публично обсъждане на проекта за промяна на Наредба за определяне и администриране на местните данъци и такси.

Заповед №022 от 23 януари 2014 г., относно обществено обсъждане на проект за Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишен бюджет.

Заповед №748 от 11 декември 2013 г., относно обществено обсъждане на проект за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци 

Заповед №735 от 4 декември 2013 г., относно превантивни мерки при усложнена зимна обстановка

Заповед №419 от 27 август 2013 г., относно списък на категориите информация, подлежащи на квалификация като „служебна тайна“ в Община Ивайловград

Заповед №407 от 19 август 2013 г., относно провеждането на традиционен есенен панаир 2013

Заповед №365 от 21.06.2013 г., относно настъпване на етап „восъчна зрялост“ на посевите от житни култури и набелязаните мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията по прибиране на реколтата

Заповед №339 от 23.05.2013 г., относно обявяване на пожароопасния сезон в горските територии на община Ивайловград през 2013 г.

Заповед №122 от 14.03.2013 г., относно забрана за паша на селскостопански животни в определени мери и пасища

Заповед №036 от 20.02.2013 г. за публично обсъждане на проектобюджета на Община Ивайловград за 2013 г.

Заповед №85 от 20.02.2013 г. за комисия, която да разгледа и обсъди отчета на бюджета за 2012 г. и проектобюджета на Община Ивайловград за 2013 г.

Заповед №075 от11.02.2013г., относно реорганизация на двицението във връзка с Деня на Ивайловград

2012 г.

Заповед №474 от 21.11.2012г., относно образуване и утвърждаване на избирателни секции, референдум 

Заповед №431 от 08.10.2012г., касаеща обществено обсъждане на проектонаредби

Заповед №389 от 11.09.2012г., касаеща гроздоберната кампания в Община Ивайловград

Заповед №379 от 30.08.2012г., касаеща пунктовете за изкупуване на грозде през гроздоберната кампания в Община Ивайловград

Заповед №377 от 29.08.2012г., касаеща класифицираната информация

Заповед №376 от 29.08.2012г., касаеща гроздоберната кампания в Община Ивайловград

Заповед №369 от 24.08.2012г., касаеща гроздоберната кампания в Община Ивайловград

Заповед № 363 от 21.08.2012г., определяща началото на гроздоберната кампания в Община Ивайловград

Заповед №360 от 14.08.2012г., касаеща концесиите на територията на Община Ивайловград