КРАСЕН КРЪСТЕВ
Заместник-кмет по „Финанси, бюджет и икономика“

 

КРЪСТЮ ДЕЛИИВАНОВ

Заместник-кмет по „Устройство на територията, строителство и инвестиции“