КРЪСТЮ ДЕЛИИВАНОВ

Заместник-кмет по „Устройство на територията, строителство и инвестиции“

 

СВЕТЛА МОЛЛОВА

Заместник-кмет по „Устройство на територията, строителство и инвестиции“